Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

Mieszkańcy chętnie podnoszą swoje kompetencje cyfrowe.

Zajęcia z komputerami

Gmina Bierzwnik jest w trakcie realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

W dniach 14–15.12.2019 r oraz 11-12.01.2020 r. odbyły się ostatnie moduły szkoleniowe „Kultura w sieci” oraz „Rodzic w Internecie”. 

Gmina Bierzwnik zakończyła projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego”. Projekt zrealizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców poprzez realizację 11 szkoleń w gminie Bierzwnik.

W sumie przeszkolonych zostało 135 osób, które uczestniczyły w szkoleniach pn.:

 • „Rodzic w Internecie” (24 osoby), 
 • „Moje finanse i transakcje w sieci” (48 osób),
 • „Działam w sieciach społecznościowych” (36 osób), 
 • „Rolnik w sieci” (13 osób)
 • „Kultura w sieci” (14 osób) 

W szkoleniach uczestniczyło 8 osób niepełnosprawnych, oraz 12 powyżej 65 rokużycia. Każdy uczestnik otrzymał bezpłatne materiały szkoleniowe, catering oraz certyfikat potwierdzający rozwój kompetencji cyfrowych z wybranego modułu szkoleniowego. 

Informujemy równocześnie, że w ramach projektu zakupiono 12 komputerów przenośnych, które zostaną przekazane placówkom oświatowym z terenu gminy Bierzwnik.

Zajęcia z mieszkańcami

Zajęcia z mieszkańcami

Zajęcia z mieszkańcami

Zajęcia z mieszkańcami

Zajęcia z mieszkańcami


W dniach 23 – 24.11.2019 oraz 30.11 – 01.12.2019 r. odbyły  się dwudniowe moduły szkoleniowe „Działam w sieciach społecznościowych” oraz „ Rodzic w Internecie”. To już łącznie 9 szkoleń zrealizowanych w ramach grantu unijnego na terenie naszej gminy. Do tej pory przeszkolonych zostało 96 osób.

Projekt realizowany będzie do 12.01.2019 r.. Pozostało jeszcze 3 szkolenia.

Zajęcia z komputerami

Zajęcia z komputerami

Zajęcia z komputerami


W dniach 28-29 października 2019 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego". 

Spotkanie było doskonałą okazją do promowania rezultatów i celów projektu, który jest realizowany w gminie Bierzwnik od września br. Jest się chwalić, gdyż w tak krótkim okresie z bezpłatnych szkoleń skorzystało już 60 mieszkańców naszej gminy. Uczestnicy mieli też możliwość zapisania na szkolenia oraz otrzymania gadżetu promocyjnego w postaci: kubka, breloczka do kluczy czy długopisu.

Dla przypomnienia, w projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 25 lat zamieszkałe na terenie gminy Bierzwnik, w tym seniorzy w wieku 65 + oraz osoby niepełnosprawne. Dwudniowe szkolenie, prowadzone jest w grupach dwunastoosobowych i odbywa się w soboty i niedziele. Na każdego uczestnika zajęć czekają bezpłatne materiały szkoleniowe, catering, słodki poczęstunek oraz kawa i herbata. Osoby zainteresowane projektem mają możliwość wyboru tematyki szkolenia spośród następujących tematów:

 1. Rodzic w Internecie.
 2. Moje finanse i transakcje w sieci.
 3. Działam w sieciach społecznościowych.
 4. Rolnik w sieci.
 5. Kultura w sieci.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający rozwój kompetencji cyfrowych z wybranego modułu szkoleniowego.

Serdecznie zapraszamy i przypominamy o ograniczonej liczbie miejsc!

Szkolenie

Szkolenie

Szkolenie


Logotypy

Zajęcia z komputerami

Cały czas szkolimy. Gmina Bierzwnik realizuje projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

Kolejne weekendy szkoleń za nami. Szkolenia odbyły się w dniach 19 – 20 października 2019 r. o tematyce „Moje finanse  i transakcje w sieci”, 26 – 27 października „Działam w sieciach społecznościowych” oraz 16 – 17 listopada 2019 r. „Rolnik w sieci”. Do tej pory przeszkolono 72 osoby.

Osoby chętne, które chciałyby uczestniczyć w szkoleniu zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 784-360-088. Zapraszamy

Zjęcia z komputerami

Zjęcia z komputerami

Zajęcia z komputerami

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Plakat promocyjny

Ulotka

Plakat


Projekt pt.„ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

Rusza program bezpłatnych szkoleń

Gmina Bierzwnik zaprasza serdecznie mieszkańców gminy na cykl bezpłatnych szkoleń, które odbywać się będą od września 2019 do lutego 2020 r.

Logotypy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dniu 1 lipca 2019 r. pomiędzy Fundacją Promocji Gmin Polskich a Gminą Bierzwnik została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” skierowanego do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia). Uzyskany grant ma  służyć realizacji przedsięwzięcia pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. 

Dzięki programowi wprowadzimy mieszkańców w świat Internetu, pokażemy jak funkcjonują social media, jak załatwiać codzienne sprawy w sieci i kontaktować się za pomocą Internetu. Cenne będą również umiejętności pozwalające chronić dzieci przed niepożądanymi treściami. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny, ponieważ został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Grantobiorca – Gmina Bierzwnik otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 67.980,00 stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

Celem głównym niniejszego projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez realizacje szkoleń dla 132 osób w gminie Bierzwnik z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. W ramach projektu prowadzone będą szkolenia w ramach różnych obszarów tematycznych - w zależności od zebranych grup uczestników. Uczestnicy będą mieli do wyboru 5 modułów szkoleniowych:

 1. Rodzic w Internecie.
 2. Moje finanse i transakcje w sieci.
 3. Działam w sieciach społecznościowych.
 4. Rolnik w sieci.
 5. Kultura w sieci.

Dopuszczamy możliwość realizacji kilku grup szkoleniowych w jednym temacie, jak i z uwagi na brak chętnych brak realizacji szkolenia w wybranej tematyce.

W szkoleniach uczestniczyć mogą dorośli, którzy ukończyli 25 rok życia, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie, starsze czy bezrobotne. Szkolenia dostosowane będą do stopnia wiedzy uczestników. Jedna osoba może brać udział w jednym szkoleniu. 

Informacje organizacyjne:

Szkolenia dostosowane będą do stopnia wiedzy uczestników. Wszelkie informacje o projekcie, w tym terminy rekrutacji, tematy, miejsca szkoleń itp. udostępniane są sukcesywnie na stronie internetowej Urzędu. 

Organizator zapewnia: bezpłatne materiały szkoleniowe (nagrane na pendrive, notatnik, długopis), catering, laptop dla uczestnika na czas trwania szkolenia. 

Każde szkolenie trwać będzie 16 godzin (2x 8 godzin). Harmonogram szkoleń zostanie przygotowany razem z wybranym trenerem. Szkolenia prowadzone będą w miejscach dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

W projekcie zorganizowanych zostanie 11 szkoleń w których łącznie weźmie udział 132 osób (11 grup po 12 osób każda grupa).

Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia.

Zapraszamy Państwa do składania deklaracji uczestnictwa i wyboru modułu szkoleniowego. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Skontaktujemy się z Państwem i podamy szczegółowe informację dotyczące szkoleń, terminów i tematyki.  

Formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@bierzwnik.pl lub złożyć osobiście do  Urzędu Gminy w Bierzwniku pok. Nr 16. 

Informacji szczegółowych udziela: Emilia Szymanowska pok. nr 16. Tel. 784-360-088. 

Szkolenia realizowane będą w okresie wrzesień 2019r. – luty 2020r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku