Gmina Bierzwnik w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskało grant w wysokości 139 980,00 zł.

Gmina Bierzwnik w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskało grant w wysokości 139 980,00 zł.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje przeprowadzenie obligatoryjnego audytu
z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez modernizację i zakupy sprzętu IT.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na szkolenia pracowników
z cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji oraz zabezpieczeń systemu informatycznego dla Urzędu Gminy w Bierzwniku i jednostek organizacyjnych gminy.

Okres realizacji projektu: do 12 września 2023 r.

 

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku