-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tablica dofinasowania

Kolejna inwestycja drogowa w naszej gminie rozpoczęta!

W dniu 10 marca 2022 roku Gmina Bierzwnik podpisała umowę dotyczącą realizacji zadania p.n. Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń – Klasztorne  - etap drugi", na które uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej relacji Breń-Klasztorne na odcinku 1,424 km i jest to  II etap inwestycji drogowej, która zapoczątkowana została w roku 2020 i obejmuje całym zakresem ponad 4,4 km. Zadanie obejmuje: przebudowę drogi do szer. 5,5m, zjazdy do posesji, wykonanie normatywnych poboczy i elementów uspokojenia ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa. 

W ramach postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę „MALDROBUD”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Myśliborzu reprezentowane przez Pana Łukasza Malinowicza. Wartość podpisanej umowy wynosi 3.766.740,25 zł. 

Aby spełnić wymogi regulaminu otrzymanego Dofinansowania i móc zawrzeć umowy nasza Gmina w dniu 04.03.2022 r. otrzymała podpisaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesę, na mocy której zatwierdzono po zakończeniu procedury przetargowej ostateczną kwotę dofinansowania wynoszącą 3.578.403,24 zł.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to czerwiec przyszłego roku.

Dofinansowanie Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku