„Dostępny samorząd - granty”

Zakończenie realizacji zadania  pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi klientów Urzędu Gminy Bierzwnik”

Gmina Bierzwnik w dniu 30.09.2023 r. zakończyła realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi klientów Urzędu Gminy Bierzwnik” objętego umową nr DSG/0567 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia  jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Bierzwnik dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Działania realizowane w ramach grantu pozwoliły na zwiększenie dostępność przestrzeni publicznej i usług publicznych w Urzędzie Gminy Bierzwnik poprzez zakup:

 • mobilnej pętli indukcyjnej, wspomagającą słyszenie;
 •  zestawu kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi;
 •  dwóch zestawów komputerowych z dwoma monitorami i kamerami przystosowanymi do usługi tłumacza języka migowego on-line;
 •  ramek do podpisów;
 • tablic informacyjno-nawigacyjnych (zamontowanych przy wejściu i na półpiętrze budynku);
 • tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a oraz kodem QR;
 •  tyflomap (zamontowanych osobno dla każdej kondygnacji budynku);
 •  piktogramów (zamontowanych przed wejściem do budynku);
 •  Wideodomofonu;
 • otwieraczy do drzwi bez użycia dłoni montowanych na klamkach;
 • usługi stworzenia dostępnej strony www urzędu zgodnej ze standardem WCAG 2.1 wraz z migracją treści;
 • usługi przygotowania zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym;
 • lup optycznych;
 • usługi przygotowanie wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR).

Ponadto, w ramach zwiększenia dostępności architektonicznej przed budynkiem Urzędu oznakowanie zostało miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, w budynku zamontowane zostały dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami, kontrastowo oznaczone zostały stopnie na schodach oraz wszystkie drzwi wykonane z przezroczystych materiałów.

Wszystkie zakupione urządzenia i materiały zostały zainstalowane w Urzędzie Gminy Bierzwnik.

Zarządzeniem nr 74/2023 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Bierzwnik, od dnia 31.08.2023 r. w Urzędzie Gminy Bierzwnik obowiązuje procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w której uwzględniono wszystkie usprawnienia zakupione w ramach przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi klientów Urzędu Gminy Bierzwnik”.

Na stornach:

 1. https://bip.bierzwnik.pl/artykul/etr-gmina-bierzwnik-pdf materiały dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR);
 2. www.youtube.com/watch?v=LgSFGJP0jxE materiały informacyjne w Polskim Języku Migowym dot. obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Bierzwnik;
 3. www.youtube.com/watch?v=GYPWJCe2TjY materiały informacyjne w Polskim Języku Migowym dot. informacji o działalności Urzędu Gminy Bierzwnik.

Powyższe materiały zostały zamieszczone również na stronie:https://bierzwnik.pl/strona/obsluga-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-urzedzie-gminy-bierzwnik

Całkowita wartość przyznanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Kwota wykorzystanego dofinansowania: 61 678,18 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Gminy Bierzwnik dostępny dzięki dofinansowaniu z PFRON

Dobiega końca wykonanie przedsięwzięcia grantowego pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi klientów Urzędu Gminy Bierzwnik” objętego umową nr DSG/0567 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia  jest poprawa do 30.09.2023 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Bierzwnik dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Działania realizowane w ramach grantu pozwoliły na zwiększenie dostępność przestrzeni publicznej i usług publicznych w Urzędzie Gminy Bierzwnik poprzez zakup:

 • mobilnej pętli indukcyjnej, wspomagającą słyszenie;
 • zestawu kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi;
 • dwóch zestawów komputerowych z dwoma monitorami i kamerami przystosowanymi do usługi tłumacza języka migowego on-line;
 • ramek do podpisów;
 • tablic informacyjno-nawigacyjnych (zamontowanych przy wejściu i na półpiętrze budynku);
 • tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a oraz kodem QR;
 • tyflomap (zamontowanych osobno dla każdej kondygnacji budynku);
 • piktogramów (zamontowanych przed wejściem do budynku);
 • wideodomofonu.

Ponadto, w ramach zwiększenia dostępności architektonicznej przed budynkiem Urzędu oznakowanie zostało miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, w budynku zamontowane zostały dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami, kontrastowo oznaczone zostały stopnie na schodach oraz wszystkie drzwi wykonane z przezroczystych materiałów.

Do zrealizowania pozostało:

 • zamontowanie zakupionych otwieraczy do drzwi bez użycia dłoni montowanych na klamkach;
 • stworzenie dostępnej strony www urzędu zgodnej ze standardem WCAG 2.1 wraz z migracją treści;
 • przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym;
 • zakup lup optycznych;
 • przygotowanie wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR).

Zarządzeniem nr 74/2023 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 lipca 2023 r.  w Urzędzie wprowadzona została Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Bierzwnik określająca sposób postępowania pracowników Urzędu w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------

Gmina Bierzwnik przystąpiła do projektu „Dostępny samorząd - granty”W dniu 15.11.2022 r. Gmina Bierzwnik zawarła z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę o powierzenie grantu na zadanie pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi klientów Urzędu Gminy Bierzwnik”, realizowane w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Łączna wysokość wydatków przedsięwzięcia wynosi 100 000,00 zł.

Całkowita kwota przyznanego grantu 100 000,00 zł.

Celem realizowanego przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gmina Bierzwnik dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

 

Działaniami zaplanowanymi w ramach grantu objęta zostanie siedziba Urzędu Gminy Bierzwnik.

W toku jego realizacji planowane są następujące działania:

 • kontrastowe oznaczenie stopni na schodach,
 • kontrastowe oznaczenie drzwi wykonanych z przezroczystych materiałów,
 • zainstalowanie dotykowych pasów ostrzegawczych przed schodami,
 • oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem powierzchni miejsca postojowego,
 • zakup i montaż otwieracza do drzwi bez użycia dłoni montowanego na klamkach,
 • usługi doradcze w zakresie dostępności,
 • stworzenie dostępnej strony www urzędu zgodnej ze standardem WCAG 2.1 wraz z migracją treści,
 • stworzenie dostępnego BIP zgodnego ze standardem WCAG 2.1,
 • zakup pętli indukcyjno – przenośnej (1 szt.),
 • zakup zestawu kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi,
 • przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym,
 • zakup zestawu komputerowego z dwoma monitorami i kamerami przystosowany do usługi tłumacza języka migowego on-line wraz z instalacją (2 szt.),
 • zakup usługi tłumacza języka migowego online - instalacja usługi,
 • zakup ramki do podpisów,
 • zakup tablic informacyjno-nawigacyjnych (2 szt.),
 • zakup tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR (projekt + montaż, 17 szt.),
 • zakup lupy optycznej,
 • zakup tyflomapy (1 szt.),
 • wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów (10 szt.),
 • przygotowanie wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania,
 • zakup videodomofonu.

Zidentyfikowane potrzeby wynikają z analizy przeprowadzonej na potrzeby wniosku w oparciu o Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego, oraz opracowany w ramach projektu POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 Raport z przeglądu procedur w zakresie dostępności.

Projekt realizowany będzie do 30.09.2023 r.

 

 

 

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku