logo maluch+ logo ministerstwo rodziny

Tablica dofinansowania

Gmina Bierzwnik realizuje program Maluch+

Gmina Bierzwnik realizuje Resortowy Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “Maluch +” 2021 – moduł 2. 

W ramach programu dofinansowane jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przez Gminę Bierzwnik w Żłobku Gminnym „Zaczarowany Żłobek” w Bierzwniku, ul. Szkolna 16, 73-240 Bierzwnik.”

Uzyskane dofinansowanie i wartość całkowita obejmują okres od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.


Tablica dofinansowania

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku