Termomodernizacja dla mieszkańców

 

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia można pobrać w Biurze Obsługi Projektu - Urząd Gminy Bierzwnik (pokój numer 10), ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik lub z poniższych linków (załączniki do ogłoszenia o naborze):

Po wypełnieniu, podpisane zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Bierzwnik lub przesłać (za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego) na adres Gmina Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik.

Zgłoszenia rozpatrywane będą w kolejności wpływu. Kolejność zgłoszeń dostarczonych w tym samym dniu ustala się na podstawie kolejności numeru kancelaryjnego. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia/wpływu do Urzędu Gminy Bierzwnik.

Więcej informacji pod nr tel. 784 334 359 lub mailowo: strategia@bierzwnik.pl

Ważna informacje

Przedmiotem całego projektu jest udzielenie 50 grantów mieszkańcom z terenu gminy Bierzwnik na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego (który nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej) wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Harmonogram na 2022 r.:

 • 10 gratów na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonanie zmiany systemu ogrzewania. 
 • 10 gratów na wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonanie zmiany systemu ogrzewania. 

Harmonogram na 2023 r.:

 • 15 gratów na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonanie zmiany systemu ogrzewania.
 • 15 gratów na wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonanie zmiany systemu ogrzewania. 

Nabór dotyczy tylko zadań planowanych, przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy. Rozpoczęcie zadania przed podpisaniem umowy może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy lub rozwiązaniem umowy. 

Granty będą przyznawane na podstawie zgłoszeń złożonych przez osoby fizyczne w oparciu o zlecone przez Gminę Bierzwnik audyty energetyczne.

Zgłoszenie musi dotyczyć budynku jednorodzinnego oddanego do użytkowania. Zgłoszenie nie może dotyczyć budynków w trakcie budowy (stan deweloperski itp.).

Wnioskodawcy będą uprawnieni do otrzymania dofinansowania (przy spełnieniu wymogów Programu) w kwocie:

 1. 25.000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania, częściowa termomodernizacja – jest to termomodernizacja budynku, która obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Wykonanie częściowej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W 150 maksymalnie kWh/m2 na rok.
 2. 50.000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania, pełna termomodernizacja – jest to termomodernizacja budynku, która obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej), stropu (w tym dachu) i podłogi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Wykonanie pełnej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok.

Budynek jednorodzinny - budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych.

Zmiana systemu ogrzewania - należy przez to rozumieć trwałą zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej;
 2. ogrzewanie gazowe;
 3. ogrzewanie elektryczne;
 4. ogrzewanie olejowe;
 5. ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii;
 6. ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku