Jodek potasu

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa dystrybucja tabletek z jodkiem potasu. W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym będą one wydawane mieszkańcom w dwóch rozmieszczonych na terenie gminy Bierzwnik punktach.

Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodku potasu:

LP. Nazwa lokalizacja punktu Dystrybucja dla mieszkańców sołectw
1 NZOZ LANCET Barbara Biesiada ul Szkolna 9 Bierzwnik Starzyce, Rębusz, Pławno, Zieleniewo Płoszkowo, Breń, Łasko, Wygon
2 NZOZ Jacek Naszyński ul Dworcowa44 Bierzwnik Bierzwnik, Klasztorne, Jaglisko, Ostromęcko, Górzno, Kolsk.

Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. A dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla ludności do ukończenia 60 roku życia. Uprawnionymi do odbioru tabletek jodku potasu są osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemne upoważnienie rodziców lub opiekunów prawnych na pobranie tabletek jodku potasu.

Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek może pobrać tabletki także dla innych osób (w szczególności pozostałych domowników, sąsiadów itp.). Wydawanie tabletek jodku potasu nie będzie wymagało przekazywania danych osobowych osób odbierających.

Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w poniższej ulotce.

ulotka informacyjna cz. 1

ulotka informacyjna cz. 2

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku