Projekty realizowane z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych

Zadanie pn.

PRZEBUDOWA DROGI NR 690006Z BREŃ – KLASZTORNE – etap I

Otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. 

Całkowita planowana wartość zadania: 2 836 439,24 zł

Przyznana kwota dofinansowania ze środków FDS : 1 914 621,16 zł 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi gminnej oraz skrzyżowań wraz ze zjazdami do posesji, wykonanie peronu autobusowego z wiatą, wszystko na odcinku do km 1+ 119,00.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę i ujednolicenie nawierzchni, nadanie normatywnej szerokości jezdni. Znacznie poprawi się dostępność komunikacyjna dla mieszkańców miejscowości Breń.

Dzięki realizacji inwestycji wzrośnie komfort oraz skróci się czas podróżowania mieszkańców do ośrodków kultury, instytucji publicznych, ośrodków zdrowia, posterunku policji czy stacji kolejowej w Bierzwniku. Realizacja inwestycji prowadzi do zwiększenia spójności terytorialnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego.  


04.09.2020

Podpisanie umowy z wykonawcą na przebudowę drogi gminnej Breń - Klasztorne

W dniu dzisiejszym tj. 04.09.2020 r. Wójt Gminy Bierzwnik Pani Aneta Kołuda podpisała umowę z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą -  spółką DROMOS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krzyżu Wlkp. reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Jaworskiego na wykonanie robót budowlanych
w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń- Klasztorne- ETAP I”

Koszt inwestycji zgodnie z umową to 1 681 717,41 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej oraz skrzyżowań wraz ze zjazdami do posesji, wykonanie peronu autobusowego
z wiatą, wszystko na odcinku ok. 1,2 km.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnić będzie firma VIA Projekt Łukasz Szawaryński, z której właścicielem również została podpisana umowa w dniu dzisiejszym.

Gmina Bierzwnik na realizację otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w wysokości 70% wartości inwestycji.

Podpisanie umowy


08.09.2021

Otwarcie przebudowanego odcinka drogi Breń Klasztorne - Etap I

W dniu dzisiejszym tj. 08.09.2021 r. Wójt Gminy Bierzwnik Aneta Kołuda otworzyła przebudowany odcinek drogi w miejscowości Breń.

Uroczystość odbyła się z udziałem Posła na Sejm RP Czesława Hoca, Wicewojewody Zachodniopomorskiego Marka Andrzeja Subocza, Wicestarosty Powiatu Choszczeńskiego Pawła Szubera oraz innych zaproszonych gości.

Na inwestycję pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń - Klasztorne – Etap I” Gmina Bierzwnik otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość uzyskanego dofinansowania to 70 % kosztów kwalifikowanych, co stanowi wartość 1 149 968,49 zł. Całkowity koszt inwestycji to ponad 1 777 635,00 zł. Inwestycja rozpoczęła się we wrześniu 2020 r., zakończyła 31.08.2021r.  a całkowita długość przebudowanego odcinka to 1119 metrów (1 km i 119 m).

Niniejsza inwestycja stanowi zakończenie I etapu większego zadania, polegającego na przebudowie całej drogi gminnej relacji Breń-Klasztorne o długości ponad 4 km. Zadanie to Gmina planuje realizować w kolejnych latach, przy wsparciu środków zewnętrznych.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za udział w tym wydarzeniu!

Otwarcie drogi

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku