}
herbGmina
Bierzwnik

Aktualności

Otwarcie drogi Breń - Klasztorne Etap I

08 wrz 2021

W dniu dzisiejszym tj. 08.09.2021 r. Wójt Gminy Bierzwnik Aneta Kołuda otworzyła przebudowany odcinek drogi w miejscowości Breń.


Uroczystość odbyła się z udziałem Posła na Sejm RP Czesława Hoca, Wicewojewody Zachodniopomorskiego Marka Andrzeja Subocza, Wicestarosty Powiatu Choszczeńskiego Pawła Szubera oraz innych zaproszonych gości.

Na inwestycję pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń - Klasztorne – Etap I” Gmina Bierzwnik otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość uzyskanego dofinansowania to 70 % kosztów kwalifikowanych, co stanowi wartość 1 149 968,49 zł. Całkowity koszt inwestycji to ponad 1 777 635,00 zł. Inwestycja rozpoczęła się we wrześniu 2020 r., zakończyła 31.08.2021r.  a całkowita długość przebudowanego odcinka to 1119 metrów (1 km i 119 m).
Niniejsza inwestycja stanowi zakończenie I etapu większego zadania, polegającego na przebudowie całej drogi gminnej relacji Breń-Klasztorne o długości ponad 4 km. Zadanie to Gmina planuje realizować w kolejnych latach, przy wsparciu środków zewnętrznych.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za udział w tym wydarzeniu.

 

czytaj więcej

Gmina Bierzwnik wyróżniona

21 wrz 2021

Gmina Bierzwnik wyróżniona w konkursie "Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021" w kategorii Gminy liczącej poniżej 15 tys. mieszkańców.

W dniu 16 września br. w Operze na Zamku w Szczecinie, podczas XV Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO, wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza odebrała Wójt Gminy Bierzwnik Aneta Kołuda wraz z Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bierzwnik Władysławem Wajdą.

czytaj więcej

Spotkanie członków Stowarzyszenia Lider Pojezierza- Przelewice

17 wrz 2021

W dniu 14.09.2021 r. w Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach Wójt Gminy Bierzwnik wzięła udział w spotkaniu członków Stowarzyszenia Lider Pojezierza na którym został podpisany List Intencyjny w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego Lidera Pojezierza.

Podpisanie Listu jest ważnym krokiem na drodze ustalenia i przygotowania zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa mającego na celu zrównoważony rozwój społeczno- gospodarczy, integrację
i wzmacnianie istniejących powiązań funkcjonalnych gmin i powiatów w ramach OF Lider Pojezierza. Podjęcie partnerstwa w ramach Obszaru Funkcjonalnego jest istotne dla przyszłego pozyskania środków finansowych na rzecz wspierania potrzeb rozwojowych m. in. na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027.

czytaj więcej

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda