Szlaki i ścieżki turystyczne

Szlakiem turystycznym istniejącym na terenie Gminy Bierzwnik jest:

Szlak niebieski

 – rozpoczyna się w miejscowości Grzywna i biegnie lasem (przez miejscowości: Grzywna – Starzyce - Ostromęcko – Kolsk), a kończy się w Kolsku
za cmentarzem na wysokości lasu w miejscu gdzie kończy się granica Gminy Bierzwnik. Dokonano przeglądu szlaku – jest przejezdny i oznakowany.

Na terenie Gminy Bierzwnik znajdują się następujące ścieżki edukacyjne i rekreacyjne:

Leśna ścieżka edukacji ekologicznej

Przebiega od Ostromęcka wzdłuż północnego brzegu jeziora Bierzwnik do leśniczówki Wielkie – Buki. Jest oznakowana, znajdują się na niej tablice informacyjne (około 10) dotyczące fauny i flory lasu oraz 10 miejsc odpoczynku. Ścieżka była robiona przez Nadleśnictwo w Bierzwniku, wymaga naprawy i odnowienia wszystkich tablic. Nadleśnictwo nie planuje odnawiania ścieżki ze względu na bardzo duży koszt.

Ścieżka rekreacyjna wokół jeziora Wygon – jest oznakowana

Wykonana została przez Klub Poznawaczy prowadzony przez Panią Martę Ryś-Tracz. Trasa przejezdna jest rowerem. Powyższe ścieżki podlegają pod Nadleśnictwo Bierzwnik, drożność tras i dróg leśnych sprawdzana i udrożniana jest na bieżąco przez Nadleśnictwo.

Ścieżka edukacyjna historyczno – przyrodnicza na terenie wzgórza klasztornego w Bierzwniku 

Ścieżka należy do Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku/Marienwalde/.

Ścieżki Nordic Walking

  • Trasa cysterek – o długości 7 km,
  • Trasa klasztorna – o długości 5,3 km.

Trasy oznakowane tablicami kierunkowymi. W miejscach rozpoczynających trasy („Trasa cysterek” – Agroturystyka Wolarek – Wygon, „Trasa klasztorna” – Agroturystyka Harasimowicz – Bierzwnik) oraz przy Urzędzie Gminy Bierzwnik znajdują się tablice informacyjne dotyczące tych tras.

Działanie zrealizowane i sfinansowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w ramach realizacji projektu pod nazwą „Włóczykije Pojezierza”, którego uczestnikami były gminy członkowskie wyżej wymienionego Stowarzyszenia.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku