Dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego

Po zimowej przerwie ruszają prace związane z przebudową budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Klasztorne.

Trwa przebudowa budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Klasztorne. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2023 r.
W budynku przeznaczonym do zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy i nadbudowy, powstanie 10 lokali mieszkalnych, w tym:
na parterze: 2 lokale mieszkalne,
I piętro: 4 lokalne mieszkalne,
II piętro 4 lokale mieszkalne.
Ponadto, planowana jest budowa: miejsc postojowych, pochylni zewnętrznej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku, zewnętrznych instalacji przyłączy oraz zagospodarowanie terenu.

Łączna powierzchnia użytkowa tworzonych w ramach przedsięwzięcia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych oraz tymczasowych pomieszczeń, wraz z pomieszczeniami przynależnymi wyniesie: 480,61 m2.

Natomiast łączna powierzchnia użytkowa tworzonych w ramach przedsięwzięcia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych oraz tymczasowych pomieszczeń, bez pomieszczeń przynależnymi wyniesie: 409,32 m2.

Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dopłat BGK Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego w wysokości:
1 754 912,38 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 2 079 880,53 zł
Środki własne Gminy Bierzwnik: 311 982,08 zł
Wykonawcą prac jest firma: Usługi Remontowo-Budowlane Raj Rafał Włodarczyk z Zieleniewa, nadzór inwestorski sprawuje firma JM PROJEKT Jakub Mandźij ze Strzelec Krajeńskich.

 

 

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku