Projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjnych w budynku oświaty - przedszkolu gminnym - z przeznaczeniem na żłobek (ETAP I) w ramach zadania inwestycyjnego: "MALUCH+" 2020 - utworzenie oddziału żłobka gminnego"

Tablica dofinansowania

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH 
“Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjnych w budynku oświaty - przedszkolu gminnym - z przeznaczeniem na żłobek (ETAP I) w ramach zadania inwestycyjnego: "MALUCH+" 2020 - utworzenie oddziału żłobka gminnego"

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 946 100,00 zł
DOFINANSOWANIE 142 317,00 zł 

WARTOŚĆ INWESTYCJI OBJĘTA DOFINANSOWANIEM W 2020 r.: 428 632,00 zł


“Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń-Klasztorne- ETAP 1"

Tablica dofinansowania

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH 
“Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń-Klasztorne- ETAP 1" 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 681 717,41 zł
DOFINANSOWANIE 59 339,00 zł 

WARTOŚĆ INWESTYCJI OBJĘTA DOFINANSOWANIEM W 2020 r.: 185 672,00 zł

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku