Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu "Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik"

W dniu 28.09.2021 r. Gmina Bierzwnik podpisała z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego umowę  nr RPZP.02.15.00-32-A045/19-00 o dofinansowanie Projektu "Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Kwota przyznanego dofinansowania: 2 259 750,00 zł 

W związku z powyższym, Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór zgłoszeń o udzielenie grantu.

Nabór zgłoszeń trwa w trybie ciągłym od dnia 01 lutego 2022 r. do momentu przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku