Pierwsze umowy w ramach „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” podpisane!

Gmina Bierzwnik podpisała z właścicielami budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik dwanaście pierwszych umów o powierzenie grantu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

logo termomodernizacja

Łączna kwota przyznanych grantów wynosi: 350 000,00 zł, w tym 10 gratów w kwocie 25 000,00 zł na wykonanie częściowej termomodernizacji, obejmującą izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania, oraz 2 granty w kwocie 50 000,00 zł na wykonanie pełnej termomodernizacji, obejmującej izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej), stropu (w tym dachu) i podłogi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Projekt pn. „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” jest przedmiotem umowy nr RPZP.02.15.00-32-A045/19-00, podpisanej w dniu 28.09.2021 r. przez Wójta Gminy Bierzwnik z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Kwota przyznanego dofinansowania: 2 259 750,00 zł.

Nabór zgłoszeń trwa w trybie ciągłym od dnia 01 lutego 2022 r. do momentu przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

Celem projektu jest termomodernizacja 50 budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik.

Zachęcamy do składania zgłoszeń. Liczba zgłoszeń ograniczona!

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku