Pierwsze przekazania grantów w ramach projektu pn. „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik”!

Od początku realizacji projektu pn. „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” do Urzędu Gminy Bierzwnik wpłynęły cztery rozliczenia umów powierzenie grantu. Po przeprowadzeniu kontroli w siedzibie grantobiorców przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Bierzwnik, na konto gratobiorców przekazane zostały granty na łączną kwotę 100 000,00 zł.

Nabór zgłoszeń trwa w trybie ciągłym od dnia 01 lutego 2022 r. do momentu przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

Celem projektu jest termomodernizacja 50 budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik.

Zachęcamy do składania zgłoszeń. Liczba zgłoszeń ograniczona!

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku