Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku
ul. Dworcowa 16,
73-240 Bierzwnik

tel: 662 28 39 45

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku