Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku
ul. Dworcowa 16,
73-240 Bierzwnik

tel: 95 768 02 98

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku