Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku

ul. Dworcowa 11  
73-240 Bierzwnik

e-mail: gckbierzwnik@wp.pl 
tel: (95) 768 01 24

www.gokbierzwnik.pl 

Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku (GOK) jest samorządową instytucją kultury, w skład której wchodzą świetlice wiejskie w miejscowościach: Klasztorne, Breń, Pławno, Zieleniewo, Łasko, Kolsk, Jaglisko.

Podstawowym zadaniem GOK jest edukacja społeczeństwa w zakresie aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Głównym i najważniejszym dla nas celem jest kształtowanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych, a także wyzwolenie w nich fantazji, wyobraźni oraz kreatywności poprzez organizowanie zróżnicowanych form działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej. Chcemy, aby uczestnicy naszych zajęć byli – twórcą i tworzywem – i aby było im miło w naszej gromadzie dorastać, dojrzewać i aktywnie się zestarzeć.

Ważnym elementem kulturalnego rozwoju jest wymiana doświadczeń. Dlatego staramy się nawiązywać współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, reagować na oczekiwania, wprowadzać do naszej  oferty – w miarę możliwości finansowych – nowe koła, sekcje    i zajęcia. Proponujemy mieszkańcom naszej gminy udział w organizowanych lub współorganizowanych imprezach, festiwalach i przeglądach oraz rozwijanie talentów w stałych formach zajęć.

GOK jest koordynatorem i pomysłodawcą większości przedsięwzięć kulturalnych i sportowych realizowanych w gminie Bierzwnik.

Jednym z większych przedsięwzięć organizowanych corocznie są: Dożynki Gminne, „Noc  Świętojańska”, Majówka, Dzień Dziecka, turniej szachowy „Na leśnej polanie”.  Na naszym terenie szeroko rozpowszechniona jest także liga tenisa stołowego. GOK organizuje również wystawy okolicznościowe, w tym: plastyczne, fotograficzne, filatelistyczne itp. Ponadto w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku odbywają się różne konkursy, przeglądy ARA, kiermasze.

Partnerami GOK w realizacji wielu podejmowanych inicjatyw są: Urząd Gminy w  Bierzwniku,  Ośrodek Pomocy Społecznej , Gminna Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Kobiet, Ochotnicza Straż Pożarna, Zespól Szkolno-Przedszkolny oraz Gimnazjum Publiczne. W Gminnym Ośrodku Kultury działa Klub Poznawaczy-Poszukiwaczy, którego członkowie to dzieci i młodzież w wieku od 5 do 17 lat. Zajęcia odbywają się w pracowni, a także w plenerze. Celem Klubu Poznawaczy jest wszechstronny rozwój dzieci i poznawanie wszystkiego, co ciekawe. Poznawacze nastawieni są głównie na różnorodne działania plastyczne w plenerze i w pracowni. Oprócz tego poznają przyrodę, pływają, jeżdżą na rowerach, łyżwach itd. Dla Poznawaczy ważna jest także tradycja, dlatego co roku robią wielkie palmy wielkanocne, kolędują, pieką ciasta.

Klub Poznawaczy uczestniczył m.in. w Festynach Archeologicznych, Festiwalach Wikingów. Członkowie Klubu wyjeżdżali też na wystawy i do muzeum w: Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Wolinie, Gorzowie Wlkp.; brali również udział w dniu kaszubskim w Muzeum Wsi w Szreniawie. Najważniejsze dla Poznawaczy jest twórcze podejście do życia i przyjazne nastawienie do ludzi.

Od stycznia 2012r. w GOK działa dziecięcy zespół wokalno-instrumentalny „ŚWIETLIKI”. Zajęcia w zespole to interesujący sposób na zabawę przez naukę i umuzykalnienie, a przy tym ciekawe i konstruktywne spędzanie wolnego czasu. W skład zespołu wchodzą dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Aktualnie zespół „ŚWIETLIKI” liczy 23 osoby. Ideą zespołu jest uczestnictwo w różnego rodzaju przeglądach i koncertach o zasięgu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, a co za tym idzie szeroko pojmowana promocja Naszej Gminy.

 W Gminnym Ośrodku Kultury działają również:

  • Młodzieżowa Grupa Teatralna „GEST”. Członkami grupy jest młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz studenci. W ramach zajęć systematycznie kształtowane są takie umiejętności jak: ruch sceniczny, dykcja i emisja głosu, gest mimika. Uczestnicy zajęć przygotowują m. in. spektakle teatralne, wieczory poezji, happeningi itp.
  • Młodzieżowe Koło Filatelistyczne. Pierwsze MKF na terenie Gminy Bierzwnik zostało założone w 1984r. przy Szkole Podstawowej w Kolsku, drugie powstało w 1999r. przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Bierzwniku. W styczniu 2012r. MKF działające w Kolsku zostało połączone z MKF w Bierzwniku i obecnie funkcjonuje jedno koło, liczące 20 członków. Młodzieżowe Koło Filatelistyczne przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Bierzwniku jest zarejestrowane w Szczecińskim Okręgu Polskiego Związku Filatelistów. Wielu jego członków może poszczycić się prezentacją swoich eksponatów na wystawach filatelistycznych na terenie niemal całej Polski, oraz reprezentowaniem województwa w finałach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku