Kościół w Kolsku

Parafia obejmowała Górzno, Chomętowo i Osiek. Nowy kościół, który zachował się do dzisiaj zbudowano w XIX wieku. W 1718r. zapisano, że "kościelny jest bez ziemi". Wszystkie księgi były z lat 1687-1900, z Górzna od 1773r., register z lat 1880-1900, komunikanty, a konfirmacji 1777-1900 z luką obejmującą lata 1856-1879. Po wojnie w 1945r. wszystkie księgi zaginęły.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku