Kościół w Breniu

Kościół zbudowany w początkach XX w. nawiązujący do stylu neoromańskiego. Od 1865r. filia parafii w Klasztorne. Samodzielna parafia od 15 lutego 1901r. Erygowanie parafii mogło się wiązać z wybudowaniem nowej świątyni w tej wsi. Parafia obejmowała wioski: Łasko, Przeczno, Wygon. Księgi z lat 1750-1900 z tym, że w 1811r. razem z Łaskiem, Przecznem i Klasztornem. W 1812-1835 doszedł do filii Wygon, od 1836-1900 tylko Breń i Przeczno. Register komunikantny obejmował lata 1878-1900, a konfirmowanych z lat 1865-1900. Księga z 1750r. spłonęła w pożarze. Po 1945r. wszystkie księgi zaginęły.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku