ZESTAWY RATOWNICTWA PRZEDLEKARSKIEGO DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH PRZEKAZANE

Dnia 16 listopada 2023 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierzwniku odbyło się przekazanie zestawów ratownictwa przedlekarskiego dla 5 jednostek OSP.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako instytucja zabezpieczenia społecznego rolników od 20 lat wspiera rozwój ratownictwa przedlekarskiego na obszarach wiejskich. Działanie to jest wynikiem porozumienia, zawartego pomiędzy Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a Prezesem Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, w sprawie wdrażania systemu ratownictwa przedlekarskiego w rejonach wiejskich w celu łagodzenia skutków wypadków przy pracy rolniczej, a także prowadzenie wspólnie działań na rzecz bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia mieszkańców wsi poprzez doposażenie jednostek OSP w zestawy ratownictwa przedmedycznego. Zakupu zestawów dokonała KRUS Centrala w Warszawie i przekazała Oddziałom Regionalnym, które następnie rozdysponowały je między ubiegające się o taki zestaw jednostki OSP. Kasa przekazała jednostkom OSP zestawy ratownictwa przedlekarskiego.

Wymiary torby zapewniają możliwość skompletowania zestawu zgodnie ze standardem wyposażenia R-1. Znajdują się w niej materiały rekomendowane przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Torba wyposażona jest w przegrody dla poszczególnych elementów zestawu, dzięki czemu możliwy jest bezpośredni i szybki dostęp do materiałów medycznych. Posiada uchwyty umożliwiające transport w ręku, na ramieniu i na plecach. Użycie specjalistycznego sprzętu umożliwia szybkie udzielenie profesjonalnej pomocy – niejednokrotnie decyduje o zdrowiu i życiu człowieka, a także daje szanse na zmniejszenie skutków zdarzenia wypadkowego oraz skrócenie czasu leczenia poszkodowanych.

Torby ratownictwa przedmedycznego zostały przekazane jednostkom: OSP Bierzwnik, OSP Łasko, OSP Mieszkowice, OSP Nowogródek Pomorski i OSP Trzcińsko-Zdrój.

Uroczystość otworzyła Pani Aneta Kołuda - Wójt Gminy Bierzwnik, wręczenia toreb dokonali przedstawiciele KRUS: Pan Jan Górski – Dyrektor KRUS Oddział Regionalny w Koszalinie, Pani Agnieszka Widawska – Z-ca Dyrektora ds. Świadczeń KRUS OR w Koszalinie, Pani Wiktoria Wróblewska – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Choszcznie, Pani Zofia Struk – Stefanowicz – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Dębnie, Pan Paweł Sadowski – Kierownik Placówki Terenowej w Chojnie, Pani Paulina Pasternacka – Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego KRUS OR w Koszalinie, Pani Kamila Bobryk – Główny Specjalista Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego KRUS w Koszalinie oraz Pan Czesław Hoc – Poseł na Sejm RP i Pan Andrzej Karbowy – Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

Udział w uroczystości wzięli również: mł. bryg. Krystian Kowal – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie, Pani Beata Radziszewicz – Przewodnicząca Rady Gminy Bierzwnik, Pan Jan Marek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bierzwnik, Pan Andrzej Salwa – Burmistrz Gminy Mieszkowice, Pan Władysław Bortnowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Bierzwnik, Pan Wiktor Kochanek – Komendant Gminny Związku OSP RP w Bierzwniku oraz druhny i druhowie z jednostek: OSP Bierzwnik, OSP Łasko, OSP Mieszkowice, OSP Nowogródek Pomorski i OSP Trzcińsko-Zdrój.

 


Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku