Urząd Gminy Bierzwnik dostępny dzięki dofinansowaniu z PFRON

Dobiega końca wykonanie przedsięwzięcia grantowego pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi klientów Urzędu Gminy Bierzwnik” objętego umową nr DSG/0567 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia  jest poprawa do 30.09.2023 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Bierzwnik dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Działania realizowane w ramach grantu pozwoliły na zwiększenie dostępność przestrzeni publicznej i usług publicznych w Urzędzie Gminy Bierzwnik poprzez zakup:

 • mobilnej pętli indukcyjnej, wspomagającą słyszenie;
 • zestawu kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi;
 • dwóch zestawów komputerowych z dwoma monitorami i kamerami przystosowanymi do usługi tłumacza języka migowego on-line;
 • ramek do podpisów;
 • tablic informacyjno-nawigacyjnych (zamontowanych przy wejściu i na półpiętrze budynku);
 • tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a oraz kodem QR;
 • tyflomap (zamontowanych osobno dla każdej kondygnacji budynku);
 • piktogramów (zamontowanych przed wejściem do budynku);
 • wideodomofonu.

Ponadto, w ramach zwiększenia dostępności architektonicznej przed budynkiem Urzędu oznakowanie zostało miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, w budynku zamontowane zostały dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami, kontrastowo oznaczone zostały stopnie na schodach oraz wszystkie drzwi wykonane z przezroczystych materiałów.

Do zrealizowania pozostało:

 • zamontowanie zakupionych otwieraczy do drzwi bez użycia dłoni montowanych na klamkach;
 • stworzenie dostępnej strony www urzędu zgodnej ze standardem WCAG 2.1 wraz z migracją treści;
 • przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym;
 • zakup lup optycznych;
 • przygotowanie wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR).

Zarządzeniem nr 74/2023 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 lipca 2023 r.  w Urzędzie wprowadzona została Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Bierzwnik określająca sposób postępowania pracowników Urzędu w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami.


Galeria zdjęć

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku