Trening syren alarmowych 1 sierpnia 2023 r.

W dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 na terenie Gminy Bierzwnik i całego Województwa Zachodniopomorskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe wchodzące w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania.

Zgodnie z przepisami podczas treningu zostanie uruchomiony jednominutowy ciągły dźwięk syren. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

Celem treningu jest wyrażenie pamięci i złożenie hołdu Powstańcom Warszawskim w rocznicę wybuchu walk.

Zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny alarmowe są częścią systemu wykrywania i alarmowania.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku