SPOTKANIE WÓJTA GMINY BIERZWNIK Z WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W poniedziałek 01.07.2024 r. na zaproszenie Wójta Gminy Bierzwnik przybyła z wizytą Wicemarszałek Województwa Anna Bańkowska. Tego dnia nastąpiło podpisanie umowy z Uczniowskim Klubem Sportowym "Iskra" Łasko na cykl sportowych turniejów. Po krótkiej wizycie w gminie Pani Wicemarszałek zapowiedziała odwiedzenie nas i zapoznanie się z problematyką gminy w miesiącu sierpniu. Program wizyty będzie dotyczył zagospodarowania terenów około klasztornych, zagospodarowania ruin byłego „Browaru”.

 

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku