Sołtys Roku 2024

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza kolejną edycję konkursu „Sołtys Roku” 2024.

 

 

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

 

 

W konkursie, jako kandydat do tytułu „Sołtys Roku” może zostać zgłoszony Sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był Sołtysem co najmniej przez cały rok 2023.

Konkurs ma charakter otwarty.

 

Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2024 mogą zgłaszać:

  • rady sołeckie,
  • mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób),
  • organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi,
  • stowarzyszenia sołtysów
  • organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie

 

 

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście
lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź innego operatora zajmującego się dystrybucją przesyłek, w terminie do 22 marca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2024


W toku konkursu wyłonionych zostanie 3 Laureatów, którzy otrzymają nagrody finansowe w wysokości po 6 000,00 zł brutto.


Załączniki do konkursu i regulamin dostępne poniżej .

Więcej informacji można uzyskać: nr tel. 91 454 26 85, 91 454 26 87                                           lub e-mail:rolnictwo@wzp.pl,

 

/pliki/bierzwnik/pliki/Regulamin%20konkursu%20So%C5%82tys%20Roku%202024(1).pdf

/pliki/bierzwnik/pliki/Za%C5%82%C4%85cznik%20%20nr%201%20-%20karta%20zg%C5%82oszeniowa(2).doc

/pliki/bierzwnik/pliki/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20-%20O%C5%9Bwiadczenie(1).doc

/pliki/bierzwnik/pliki/klauzula%20RODO.docx

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku