Przypominamy o obowiązku złożenia do 10 listopada 2023 roku oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku