Podpisano umowy na realizację „Grantów Sołeckich 2023”

Umowy dotyczą realizacji projektów w dwóch Sołectwach Gminy Bierzwnik: Sołectwo Kolsk – „Budowa placu zabaw dla społeczności lokalnej Sołectwa Kolsk” - kwota dofinansowania: 15 000,00 zł Sołectwo Jaglisko - „Budowa wiaty dla mieszkańców Sołectwa Jaglisko.” - kwota dofinansowania: 15 000,00 zł

 

Dnia 8 sierpnia 2023 r. Gmina Bierzwnik podpisała umowy
na realizacje „Grantów Sołeckich 2023”.

„Granty Sołeckie” to konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, którego celem jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego
oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw
w Województwie Zachodniopomorskim, w związku z celem strategicznym nr I „Otwarta Społeczność” celem kierunkowym 1.3 ”Rozwój wspólnotowości i tworzenie kapitału społecznego”, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia po konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego z perspektywą
do 2030 roku”.

Umowy dotyczą realizacji projektów w dwóch Sołectwach Gminy Bierzwnik:

Sołectwo Kolsk – „Budowa placu zabaw dla społeczności lokalnej Sołectwa Kolsk” - kwota dofinansowania: 15 000,00 zł

Sołectwo Jaglisko -  „Budowa wiaty dla mieszkańców Sołectwa Jaglisko.” - kwota dofinansowania:  15 000,00 zł

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku