Pamiątkowy medal dla Wójta

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie przyznał Wójt Gminy Bierzwnik Pani Anecie Kołuda Medal „ Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego” w dowód uznania za działalność na rzecz rozwoju sportu na terenie Gminy Bierzwnik.

To zaszczytne wyróżnienie zostało wręczone Wójtowi Gminy podczas Finału Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Bierzwniku przez Przewodniczącego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie Marcina Kuduka.

Odbierając medal Wójt Aneta Kołuda będąc mile zaskoczona, podziękowała za przyznane wyróżnienie składając na ręce Przewodniczącego Pana Marcina Kuduka, Dyrektora GCSiR Pana Włodzimierza Wajda, Pana Janusza Krynickiego i Pana Dominika Szymoniak wyrazy uznania oraz zapewniła o dalszej pracy na rzecz rozwoju sportu, nie tylko w naszej gminie, ale i w powiecie.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku