Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga

Ogłoszenie wyników naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga

Logo Polaki Ład

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Bierzwnik w dniu 09.08.2023 r. nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga, do Urzędu Gminy Bierzwnik do dnia 14.08.2023 r. do godz. 16.00 wpłynął jeden wniosek złożony przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Bierzwniku na zadanie pn. "Rewitalizacja dawnej świątyni klasztornej XIII wiecznego zespołu pocysterskiego w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie".

Inwestycja obejmuje prace projektowe, konserwatorskie, budowlane i renowacyjne zachowanej gotyckiej struktury zespołu klasztornego wpisanego do rejestru zbytków województwa zachodniopomorskiego, położonego w Bierzwniku przy ul. Cystersów 1.  Przewidywana wartość inwestycji 2 750 000,00 zł. Wniosek o udzielnie dotacji przekazany został do oceny do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku