Kończymy inwestycję drogową w miejscowości Pławno

Już niedługo oficjalnie będziemy mogli oddać do użytku około 1 kilometra nowej nawierzchni. Inwestycja zostanie oddana przed planowanym grudniowym terminem zakończenia prac drogowych. Szczegóły wkrótce.

Dla przypomnienia wartość inwestycji to: 1 956 806,91 zł.      

Na realizacje przedsięwzięcia Gmina Bierzwnik uzyskała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 805 000,00 zł z czego 151 806,91 zł to wkład własny gminy. Wykonawcą prac jest firma Rebudrog Spółka z o. o. z siedzibą w Rębuszu.

Bardzo cieszy mnie fakt, że mieszkańcy Pławna mogą już się poruszać po nowej nawierzchni. Cel został osiągnięty. Nowa infrastruktura przyczyni się do poprawy funkcjonalności drogi.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku