Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie z dnia 05 czerwca 2024 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia w miejscowości Bierzwnik, Płoszkowo i Starzyce.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku