Komunikat

Spotkanie w sprawie budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027 Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER), który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. 12.06.2024 r. w Choszczeńskim Domu Kultury w Choszcznie

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku