Informacja dot. uzyskanego dofinansowania w 2023 r. na realizację zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierzwnik w 2023 roku”

Gmina Bierzwnik otrzymała w 2023 r. dofinansowanie do zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierzwnik do kwoty 25 290,00 zł w formie dotacji z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W ramach zadania azbest został usunięty w bieżącym roku z 21 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. Efekt ekologiczny, który osiągnięto to 66,98 Mg azbestu, który został unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Dofinansowanie jest przyznawane w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023, zgodnie z przyjętymi zasadami i warunkami dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

         

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku