Informacja dot. uzyskanego dofinansowania w 2023 r. na realizację zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierzwnik w 2023 roku”

Wójt Gminy Bierzwnik informuje, że realizacja zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierzwnik w 2023 roku” jest dotowane na podstawie umowy dotacji nr 2023D1073K z dnia 31 marca 2023 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Realizacja zadania jest zakończona i znajduje się na etapie rozliczania. 

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku