Informacja dla rolników

Szanowni Państwo, informuję, że weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie z sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1350).

W związku z powyższym Gmina Bierzwnik wystąpiła do Wojewody Zachodniopomorskiego o powołanie komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa nadal podstawową drogą zgłoszenia strat suszowych będzie aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą". Jednocześnie, jeśli producent rolny chciałby, aby oszacowania dokonała również powołana przez wojewodę komisja, powinien wówczas do właściwej miejscowo gminy złożyć odpowiedni wniosek w terminie, który umożliwi rzetelną lustrację tj. przed terminem zbioru plonu głównego danej uprawy.

WAŻNE!!!

Deklaracja przez producenta rolnego zgłoszenia o oszacowanie przez Komisję strat w uprawach spowodowanych przez susze nie zastępuje złożenia przez producenta rolnego wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji.

Sprawy z tego zakresu prowadzi Pani Elwira Brycka - tel. 664-011-220 
 

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku