Gmina Bierzwnik otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Logo Polski Ład

W dniu 14 lipca 2023 r. ogłoszone zostały wyniki naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na liście beneficjentów znajduje się Gmina Bierzwnik, która otrzymała dofinansowanie na udzielnie dotacji w kwocie 490 000,00 zł na zadanie pn. "Klasztorne - remont dachu wraz z częściową przebudową jego konstrukcji w budynku kościoła z XV wieku".

Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich obejmuje więźbę dachową, pokrycie dachu oraz ściany szczytowe zabytkowego kościoła wpisanego do rejestru zbytków województwa Zachodniopomorskiego. Całkowita wartość zadania wynosi 500 000,00 zł.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku