Dyrektor BGK z wizytą w Gminie GMINA Bierzwnik

W dniu 03 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Bierzwnik – Aneta Kołuda gościła Panią Annę Pawlak - Dyrektora Regionalnego ds. Inwestycji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Spotkanie miało na celu zapoznanie Pani dyrektor z prowadzonymi oraz zakończonymi w naszej gminie inwestycjami, które zostały objęte wsparciem finansowym w ramach realizacji programu „Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych”.

Delegacja udała się w teren na miejsce prowadzonych inwestycji, gdzie zaprezentowano zakończone już przedsięwzięcia tj.:

-przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pławno i Breń-Klasztorne,

-przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na GOPS i GBP,

 

-budowa „Przystanku Wędrowca” wraz z przebudową Ulicy Cystersów Przystanek Wędrowca

oraz trwające jeszcze inwestycje tj.:

-przebudowa byłej szkoły na budynek mieszkalny, wielorodzinny w miejscowości Klasztorne,

-remont remizy, przebudowa dróg gminnych oraz plaża przy jeziorze w miejscowości Zieleniewo.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Annie Pawlak BGK za owocną współpracę i cenne rady.

 

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku