}
herbGmina
Bierzwnik

Komunikaty i ogłoszenia

Polecane strony

Lider Pojezierza

System infomracji przestrzennej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich

Gminny Ośrodek Kultury

Lubuskie Mazury

NOWE AUTO DO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR W GMINIE BIERZWNIK

W dniu 23.11.2021 r. do Urzędu Gminy Bierzwnik dostarczony został nowy samochód typu BUS, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość dostarczonego pojazdu to 163 590,00 zł brutto. Pojazd marki Ford Transit typu FAD, wyprodukowany w 2021 r., 9 osobowy (tj. kierowca i 8 pasażerów, w tym co najmniej jedna osoba na wózku inwalidzkim), posiadający homologację do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupiony został w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik, w ramach uzyskanego przez Gminę Bierzwnik grantu dla jednostek samorządu terytorialnego uzyskanego w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem programu, który od 01.05.2021 r. realizowany jest na terenie gminy Bierzwnik, jest rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym mieszkańców z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, poprzez zapewnienie im usług indywidualnego transportu door-to door.

W ramach projektu na terenie gminy świadczony jest bezpłatny transport indywidualny dla pełnoletnich mieszkańców gminy, potrzebujących wsparcia w zakresie przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego. Usługa transportowa zabezpiecza potrzeby mobilne w obszarze aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej. Uprawnieni do korzystania ze środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim są osoby które:

- ukończyły 18 rok życia,

- posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,

- lub nie posiadają orzeczenia, ale ze względu na wiek lub stan zdrowia mają ograniczoną sprawność.

Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności może korzystać z usługi wraz z opiekunem lub psem asystującym. Dodatkowo pomocy udzielać może asystent zatrudniony na potrzeby projektu. Usługa transportowa realizowana jest w oparciu o Regulamin i Koncepcję transportu obowiązującą na terenie gminy Bierzwnik.

Zakupiony pojazd wyposażony jest w wózek inwalidzki, szyny najazdowe ułatwiające wjazd i wyjazd do/z auta, dodatkowe pasy bezpieczeństwa. Ponadto, auto posiada niezbędne akcesoria spełniające wymogi bezpieczeństwa osób poruszających się po drodze (apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa). Wnętrze samochodu jest wygodne i przestronne, wyposażone w dodatkowe uchwyty oraz punkty oświetlenia i odblaski progowe ułatwiające wsiadanie do auta.

Całkowita wartość projektu to kwota 476 745,02 zł,  w tym dofinansowanie ze środków UE 401 800,70 zł

Ważna informacja dla korzystających z usługi door-to-door

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.11.2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bierzwnik opublikowane zostało zarządzenie nr 154/2021 Wójta Gmin Bierzwnik z dnia 22.11.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door na terenie gminy Bierzwnik. W związku z powyższym zapraszamy użytkowników usługi do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

Zarządzenie nr 154/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22.11.2021 r.

Ważna informacja dla korzystających z usługi door-to-door

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.11.2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bierzwnik opublikowane zostało zarządzenie nr 152/2021 Wójta Gmin Bierzwnik z dnia 05.11.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door na terenie gminy Bierzwnik.  W związku z powyższym od dnia 18.11.2021 r. obowiązuje nowy wzór oświadczenia o spełnieniu kryteriów do skorzystania z usługi transportu door-to-door, oraz formularza zgłoszenia zapotrzebowania na usługę transportu door-to-door.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów do skorzystania z usługi transportu door-to-door

Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na usługę transportu door-to-door.

Zarządzenie nr 152/2021 Wójta Gmin Bierzwnik z dnia 05.11.2021 r.

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU pn. „Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik”

 

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby realizacji usługi door-to-door

 

W dniu 31.05.2021 r. do Urzędu Gminy Bierzwnik dostarczony został specjalistyczny sprzęt medyczny wspomagający transport osób z niepełnosprawnościami, pomiędzy kondygnacjami.  

Największym ograniczeniem osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim są bariery architektoniczne w postaci schodów, dlatego z tych względów przy realizacji usług transportowych door-to-door wykorzystywany będzie schodołaz gąsienicowy wraz z wózkiem inwalidzkim, zakupiony w ramach projektu” Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu to 476 745,02 zł,  w tym dofinansowanie ze środków UE 401 800,70 zł.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom projektu, dostawca urządzenia zapewnił pracownikom odpowiadającym za prawidłową realizację usługi door-to-door odpowiednie przeszkolenie z obsługi urządzenia.

 

Gmina Bierzwnik rozpoczęła świadczenie usług Door to Door

Uprzejmie informujemy, że Gmina Bierzwnik od dnia 1 maja 2021 r. realizuje projektu grantowy pn. „Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik” polegający na świadczeniu usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców gminy Bierzwnik, którzy:

- ukończyli 18 rok życia,

- posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,

- lub nie posiadają orzeczenia, ale ze względu na wiek lub stan zdrowia mają ograniczoną sprawność.

Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie mogła korzystać z usługi wraz z opiekunem lub psem asystującym. Dodatkowo pomocy udzielać może asystent zatrudniony na potrzeby projektu. Usługa transportowa zabezpiecza potrzeby mobilne w obszarze aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej. Dzięki bezpłatnej usłudze dotarcie do urzędu, biblioteki czy rehabilitanta stanie się prostsze.

   Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

  • dzwoniąc pod numer telefonu: 532 100 242
  • wysyłając maila na adres: gopsbierzwnik@go2.pl
  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierzwniku 

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie świadczenia usług transportu door-to-door zamieszczonym poniżej oraz w zakładce "Realizacja projektu pn. Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik"

 

 

Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door na terenie gminy Bierzwnik

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów korzystania z usługi transportu door-to-door

Oświadczenie potwierdzające wykonanie usługi

Formularz skarg, uwag, wniosków

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA USŁUGI DOOR-TO-DOOR

UCHWAŁA NR XXXVI/204/21 RADY GMINY BIERZWNIK z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Bierzwnik”

 

 

 

 

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda