}
herbGmina
Bierzwnik

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU pn. „Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik”

 

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby realizacji usługi door-to-door

 

W dniu 31.05.2021 r. do Urzędu Gminy Bierzwnik dostarczony został specjalistyczny sprzęt medyczny wspomagający transport osób z niepełnosprawnościami, pomiędzy kondygnacjami.  

Największym ograniczeniem osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim są bariery architektoniczne w postaci schodów, dlatego z tych względów przy realizacji usług transportowych door-to-door wykorzystywany będzie schodołaz gąsienicowy wraz z wózkiem inwalidzkim, zakupiony w ramach projektu” Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu to 476 745,02 zł,  w tym dofinansowanie ze środków UE 401 800,70 zł.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom projektu, dostawca urządzenia zapewnił pracownikom odpowiadającym za prawidłową realizację usługi door-to-door odpowiednie przeszkolenie z obsługi urządzenia.

 

Gmina Bierzwnik rozpoczęła świadczenie usług Door to Door

Uprzejmie informujemy, że Gmina Bierzwnik od dnia 1 maja 2021 r. realizuje projektu grantowy pn. „Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik” polegający na świadczeniu usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców gminy Bierzwnik, którzy:

- ukończyli 18 rok życia,

- posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,

- lub nie posiadają orzeczenia, ale ze względu na wiek lub stan zdrowia mają ograniczoną sprawność.

Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie mogła korzystać z usługi wraz z opiekunem lub psem asystującym. Dodatkowo pomocy udzielać może asystent zatrudniony na potrzeby projektu. Usługa transportowa zabezpiecza potrzeby mobilne w obszarze aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej. Dzięki bezpłatnej usłudze dotarcie do urzędu, biblioteki czy rehabilitanta stanie się prostsze.

   Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

  • dzwoniąc pod numer telefonu: 532 100 242
  • wysyłając maila na adres: gopsbierzwnik@go2.pl
  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierzwniku 

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie świadczenia usług transportu door-to-door zamieszczonym poniżej oraz w zakładce "Realizacja projektu pn. Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik"

 

 

Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door na terenie gminy Bierzwnik

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów korzystania z usługi transportu door-to-door

Oświadczenie potwierdzające wykonanie usługi

Formularz skarg, uwag, wniosków

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA USŁUGI DOOR-TO-DOOR

 

 

 

 

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda