}
herbGmina
Bierzwnik

Komunikaty i ogłoszenia

Polecane strony

Lider Pojezierza

System infomracji przestrzennej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich

Gminny Ośrodek Kultury

Lubuskie Mazury

„Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” kolejne granty przekazane na konta właścicieli budynków jednorodzinnych!

Od początku realizacji projektu pn. Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych — Zachodniopomorski Program Antysmogowy do Urzędu Gminy Bierzwnik wpłynęło 22 zgłoszeń o przyznanie grantu.

Gmina Bierzwnik podpisała z właścicielami budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik 18 umów o powierzenie grantu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Do dnia 08.03.2023 r. do Urzędu Gminy Bierzwnik wpłynęło 10 rozliczeń umów powierzenie grantu. Po przeprowadzeniu kontroli w siedzibie grantobiorców przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Bierzwnik, na konto gratobiorców przekazane zostały granty na łączną kwotę 275 000,00 zł. 


Nabór zgłoszeń do projektu pn. „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” będącego przedmiotem umowy nr RPZP.02.15.00-32-A045/19-00 podpisanej w dniu 28.09.2021 r. przez Wójta Gminy Bierzwnik z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych — Zachodniopomorski Program Antysmogowy, trwa w trybie ciągłym od dnia 01.02.2022 r. do momentu przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu. Ostateczny terminem składania zgłoszeń 30.09.2023 r.


Celem projektu jest termomodernizacja 50 budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik.


Kwota przyznanego Gminie Bierzwnik dofinansowania: 2 259 750,00 zł.

Dofinansowanie obejmuje wykonanie częściowej albo pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania,

częściowa termomodernizacja – jest to termomodernizacja budynku, która obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Wykonanie częściowej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W 150 maksymalnie kWh/m2 na rok.

pełna termomodernizacja – jest to termomodernizacja budynku, która obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej), stropu (w tym dachu) i podłogi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Wykonanie pełnej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok.


Zachęcamy do składania zgłoszeń. Liczba grantów ograniczona!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” kolejne granty przekazane na konta właścicieli budynków jednorodzinnych!

Od początku realizacji projektu pn. Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych — Zachodniopomorski Program Antysmogowy do Urzędu Gminy Bierzwnik wpłynęło 21 zgłoszeń o przyznanie grantu.

Gmina Bierzwnik podpisała z właścicielami budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik 17 umów o powierzenie grantu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Do dnia 07.12.2022 r. do Urzędu Gminy Bierzwnik wpłynęło 10 rozliczeń umów powierzenie grantu. Po przeprowadzeniu kontroli w siedzibie grantobiorców przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Bierzwnik, na konto gratobiorców przekazane zostały granty na łączną kwotę 275 000,00 zł. 


Nabór zgłoszeń do projektu pn. „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” będącego przedmiotem umowy nr RPZP.02.15.00-32-A045/19-00 podpisanej w dniu 28.09.2021 r. przez Wójta Gminy Bierzwnik z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych — Zachodniopomorski Program Antysmogowy, trwa w trybie ciągłym od dnia 01.02.2022 r. do momentu przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.


Celem projektu jest termomodernizacja 50 budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik.


Kwota przyznanego Gminie Bierzwnik dofinansowania: 2 259 750,00 zł.

Dofinansowanie obejmuje wykonanie częściowej albo pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania,

częściowa termomodernizacja – jest to termomodernizacja budynku, która obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Wykonanie częściowej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W 150 maksymalnie kWh/m2 na rok.

pełna termomodernizacja – jest to termomodernizacja budynku, która obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej), stropu (w tym dachu) i podłogi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Wykonanie pełnej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok.


Zachęcamy do składania zgłoszeń. Liczba grantów ograniczona!

-------------------------------------------------------------------

 

„Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” kolejne granty przekazane na konta właścicieli budynków jednorodzinnych!

Od początku realizacji projektu pn. Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych — Zachodniopomorski Program Antysmogowy do Urzędu Gminy Bierzwnik wpłynęło 21 zgłoszeń o przyznanie grantu.

Gmina Bierzwnik podpisała z właścicielami budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik 17 umów o powierzenie grantu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Do dnia 16.11.2022 r. do Urzędu Gminy Bierzwnik wpłynęło 10 rozliczeń umów powierzenie grantu. Po przeprowadzeniu kontroli w siedzibie grantobiorców przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Bierzwnik, na konto gratobiorców przekazane zostały granty na łączną kwotę 200 000,00 zł. Dwa rozliczenia umów oczekują na kontrolę.


Nabór zgłoszeń do projektu pn. „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” będącego przedmiotem umowy nr RPZP.02.15.00-32-A045/19-00 podpisanej w dniu 28.09.2021 r. przez Wójta Gminy Bierzwnik z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych — Zachodniopomorski Program Antysmogowy, trwa w trybie ciągłym od dnia 01.02.2022 r. do momentu przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.


Celem projektu jest termomodernizacja 50 budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik.


Kwota przyznanego Gminie Bierzwnik dofinansowania: 2 259 750,00 zł.


Zachęcamy do składania zgłoszeń. Liczba grantów ograniczona!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pierwsze przekazania grantów w ramach projektu
pn. „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik”!


Od początku realizacji projektu pn. „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” do Urzędu Gminy Bierzwnik wpłynęły cztery rozliczenia umów powierzenie grantu. Po przeprowadzeniu kontroli w siedzibie grantobiorców przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Bierzwnik, na konto gratobiorców przekazane zostały granty na łączną kwotę 100 000,00 zł.

Nabór zgłoszeń trwa w trybie ciągłym od dnia 01 lutego 2022 r. do momentu przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

Celem projektu jest termomodernizacja 50 budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik.

Zachęcamy do składania zgłoszeń. Liczba zgłoszeń ograniczona!

Kolejne podpisane umowy w ramach projektu „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik”!

Od początku realizacji projektu pn..„Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” realizowanego w ramach RPOWZ 2014-2021 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, wpłynęło do Urzędu Gminy Bierzwnik przyjęto 21 zgłoszeń o przyznanie grantu. Gmina Bierzwnik podpisała 16 umów o powierzenie grantu. Przedmiotem 13 umów jest przyznanie grantu w kwocie 25 000,00 zł na wykonanie częściowej termomodernizacji, 3 umowy w kwocie 50 000,00 zł na wykonanie pełnej termomodernizacji, obejmującej izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej), stropu (w tym dachu) i podłogi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Łączna kwota przyznanych grantów wynosi: 475 000,00 zł. 

Nabór zgłoszeń trwa w trybie ciągłym od dnia 01 lutego 2022 r. do momentu przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

Celem projektu jest termomodernizacja 50 budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik.

Zachęcamy do składania zgłoszeń. Liczba zgłoszeń ograniczona!

 

Pierwsze umowy w ramach „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” podpisane!

Gmina Bierzwnik podpisała z właścicielami budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik dwanaście pierwszych umów o powierzenie grantu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w ramach realizacji projektu pn. Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Łączna kwota przyznanych grantów wynosi: 350 000,00 zł, w tym 10 gratów w kwocie 25 000,00 zł na wykonanie częściowej termomodernizacji, obejmującą izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania, oraz 2 granty w kwocie 50 000,00 zł na wykonanie pełnej termomodernizacji, obejmującej izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej), stropu (w tym dachu) i podłogi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Projekt pn. „Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik” jest przedmiotem umowy nr RPZP.02.15.00-32-A045/19-00, podpisanej w dniu 28.09.2021 r. przez Wójta Gminy Bierzwnik z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Kwota przyznanego dofinansowania: 2 259 750,00 zł.

Nabór zgłoszeń trwa w trybie ciągłym od dnia 01 lutego 2022 r. do momentu przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

Celem projektu jest termomodernizacja 50 budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Bierzwnik.

Zachęcamy do składania zgłoszeń. Liczba zgłoszeń ograniczona!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypełniania formularza zgłoszeń poniżej zamieszczamy przykładowo uzupełnione zgłoszenie.

PRZYKŁAD WYPEŁNIONEGO ZGŁOSZENIA

 

W dniu 28.09.2021 r. Gmina Bierzwnik podpisała z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego umowę  nr RPZP.02.15.00-32-A045/19-00 o dofinansowanie Projektu "Termomodernizacja dla mieszkańców Gminy Bierzwnik" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy. 

Kwota przyznanego dofinansowania: 2 259 750,00 zł 

W związku z powyższym, Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór zgłoszeń o udzielenie grantu.

Nabór zgłoszeń trwa w trybie ciągłym od dnia 01 lutego 2022 r. do momentu przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

WAŻNE INFORMACJE!

- Przedmiotem całego projektu jest udzielenie 50 grantów mieszkańcom z terenu gminy Bierzwnik na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego (który nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej) wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Harmonogram na 2022 r.:

10 gratów na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonanie zmiany systemu ogrzewania. 

10 gratów na wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonanie zmiany systemu ogrzewania. 

Harmonogram na 2023 r.:

15 gratów na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonanie zmiany systemu ogrzewania. 

15 gratów na wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonanie zmiany systemu ogrzewania. 

- Nabór dotyczy tylko zadań planowanych, przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy. Rozpoczęcie zadania przed podpisaniem umowy może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy lub rozwiązaniem umowy. 

- Granty będą przyznawane na podstawie zgłoszeń złożonych przez osoby fizyczne w oparciu o zlecone przez Gminę Bierzwnik audyty energetyczne.

- Zgłoszenie musi dotyczyć budynku jednorodzinnego oddanego do użytkowania. Zgłoszenie nie może dotyczyć budynków w trakcie budowy (stan deweloperski itp.).

- Wnioskodawcy będą uprawnieni do otrzymania dofinansowania (przy spełnieniu wymogów Programu) w kwocie:

1) 25.000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania,

częściowa termomodernizacja – jest to termomodernizacja budynku, która obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Wykonanie częściowej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W 150 maksymalnie kWh/m2 na rok.

2) 50.000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania,

pełna termomodernizacja – jest to termomodernizacja budynku, która obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej), stropu (w tym dachu) i podłogi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Wykonanie pełnej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok.

Budynek jednorodzinny - budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych.

Zmiana systemu ogrzewania – należy przez to rozumieć trwałą zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:

a) podłączenie do sieci ciepłowniczej;

b) ogrzewanie gazowe;

c) ogrzewanie elektryczne;

d) ogrzewanie olejowe;

e) ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii;

f) ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia można pobrać w Biurze Obsługi Projektu - Urząd Gminy Bierzwnik (pokój numer 10), ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik lub z poniższych linków (załączniki do ogłoszenia o naborze):

REGULAMIN PROGRAMU

FORMULARZ - ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU - wersja edytowalna

FORMULARZ - ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU - wersja pdf

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ - ROZLICZENIE UMOWY

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKONANIE ZADANIA – wymianę źródła ciepła oraz wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji

OŚWIADCZENIA DO ZGŁOSZENIA O PRZYZNANIE GRANTU

Po wypełnieniu, podpisane zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Bierzwnik lub przesłać (za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego) na adres Gmina Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik.

Zgłoszenia rozpatrywane będą w kolejności wpływu. Kolejność zgłoszeń dostarczonych w tym samym dniu ustala się na podstawie kolejności numeru kancelaryjnego. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia/wpływu do Urzędu Gminy Bierzwnik.

Więcej informacji pod nr tel. 784 334 359 lub mailowo: strategia@bierzwnik.pl

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda