}
herbGmina
Bierzwnik

Komunikaty i ogłoszenia

Polecane strony

Lider Pojezierza

System infomracji przestrzennej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich

Gminny Ośrodek Kultury

Lubuskie Mazury

Zestawienie udzielonego wsparcia w ramach projektu "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik" - aktualizacja grudzień 2022 r.

Zestawienie udzielonego wsparcia w ramach projektu "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik" - aktualizacja wrzesień 2022 r.

W dniu 18 sierpnia 2022 r. druga grupa uczestników projektu „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik” w ramach zadania „Akademii rodziny”, który współfinansowany jest ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.07.06.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, nr projektu  RPZP.07.06.00-32-K011/20 udała się na wycieczkę integracyjno – edukacyjno – poznawczą do Poznania. 

Podczas wycieczki z przewodnikiem uczestnicy wycieczki zanurzyli się w urokliwą atmosferę Starego Miasta w Poznaniu. Zobaczyli kolorowe i bogato zdobione budynki, odkryli, jak żyło się tam na przestrzeni wieków oraz posłuchali ciekawych historii i legend.

Punktem kulminacyjnym  wycieczki była wizyta w ZOO w Poznaniu, gdzie uczestnicy przeżyli niezapomniane chwile. 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 lipca 2022 r. przy Hali Sportowej w Bierzwniku odbyło się  spotkanie integracyjnego dla drugiej grupy uczestników projektu „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik” w ramach zadania „Specjalistycznego punktu wsparcia rodziny w gminie Bierzwnik”, który współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.07.06.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, w ramach umowy nr RPZP.07.06.00-32-K011/20-01 

W ramach spotkania uczestnicy wzięli udział w licznych konkursach oraz zabawach sportowych, za które były atrakcyjne nagrody. Ponadto każdy uczestnik miał możliwość skosztowania kanapki ze smalcem i ogórkiem kiszonym, grillowaną kaszankę oraz  kiełbasę.  

  

 

 

 

___________________________________________________________________

W okresie od marca do czerwca 2022 r. druga grupa uczestników projektu „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik” w ramach zadania „Specjalistycznego punktu wsparcia rodziny w gminie Bierzwnik”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.07.06.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, w ramach umowy nr RPZP.07.06.00-32-K011/20-01 odbyła grupowe warsztaty specjalistyczne (prawnik, pedagog, psycholog, terapeuta ds. uzależnień).

W ramach warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę między innymi  z zakresu prawa pracy, rodzinnego i alimentacyjnego oraz administracyjnego, symptomów uzależnienia i szkodliwego spożywania alkoholu oraz jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych.

Zestawienie udzielonego wsparcia w ramach projektu "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik" - aktualizacja lipiec 2022 r.

Zestawienie udzielonego wsparcia w ramach projektu "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik" - aktualizacja kwiecień 2022 r.

Zestawienie udzielonego wsparcia w ramach projektu "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik" - aktualizacja grudzień 2021 r.

Od września 2021r. w ramach projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014–2020  rozpoczęto kolejne zadanie projektowe „Akademia rodziny”

W ramach tego zadania uczestnicy podnoszą wiedzę z zakresu kompetencji osobisto - społecznych, opiekuńczo - wychowawczych i cyfrowych. Powyższe zajęcia odbywają się:

 • stacjonarnie - teoretycznie,
 • warsztatowo,
 • plenerowo – warsztatowo.

W ramach podnoszenia kompetencji osobisto - społecznych uczestnicy projektu na zajęciach uzyskują wiedze z zakresu motywacji, komunikacji i autoprezentacji, wyznaczaniu celów życiowych, zarządzaniem czasem wolnym jak również twórcze rozwiązanie problemów.

W ramach podnoszenia kompetencji opiekuńczo - wychowawczych zdobywają wiedze z zakresu metod wychowawczych, problemów przemocy i uzależnień w rodzinie, komunikacji interpersonalnej, emocje w życiu dziecka i rodziny, rodzina - typy, rodzaje funkcje.

Natomiast w ramach poniesienia kompetencji cyfrowych uczestnicy zdobędą wiedzę między innymi z zakresu:

 • rodzic w Internecie,  
 • rodzic na zdalnym nauczaniu,
 • działania w sieciach społecznościowych.

Powyższe zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczestników projektu. Jednakże w ocenie uczestników, najlepszymi zajęciami warsztatowymi były zajęcia plenerowe odbywające się w Sarbinowe w dniach  8 – 10  października 2021 r. w ramach których omawiane były zagadnienia z zakresu zarządzaniem czasem wolnym oraz  komunikacji interpersonalnej

Trzydniowe warsztaty plenerowe dla pierwszej grupy uczestników projektu  pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik” zrealizowane w ramach „Akademii rodziny”

W dniach 08-10.10.2021 r. pierwsza grupa uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, uczestniczyła w zajęciach plenerowych które odbyły się nad polskim morzem w miejscowości Sarbinowo. Tematyka zajęć poświęcona była umiejętności zarządzania czasem wolnym oraz  komunikacji interpersonalnej.

Zestawienie udzielonego wsparcia w ramach projektu "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik" - aktualizacja listopad 2021 r.

Zestawienie udzielonego wsparcia w ramach projektu "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik"

Wyjazd integracyjno-edukacyjno-poznawczy do Poznania dla pierwszej grupy uczestników projektu  

11 sierpnia 2021 r. pierwsza grupa uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, uczestniczyła w wycieczce do Poznania.

 

Specjalistyczne indywidualne poradnictwo prawne oraz terapeuty ds. uzależnień realizowane w „Specjalistycznym punkcje wsparcia w gminie Bierzwnik” w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik”

12 lipca 2021 r. w Gminnym Ośrodku  Kultury w Bierzwniku odbyły się pierwsze zajęcia specjalistycznego indywidualnego poradnictwa prawnego oraz terapeuty ds. uzależnień realizowane w „Specjalistycznym punkcje wsparcia w gminie Bierzwnik”  w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik”.

Zajęcia ze specjalistami odbywają się w godzinach od 8.00 do 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku.

Poniżej harmonogram specjalistycznego indywidualnego poradnictwa prawnego oraz terapeuty ds.uzależnień realizowanego w „Specjalistycznym punkcje wsparcia w gminie Bierzwnik” w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik” w 2021 r.:

12.07.21 r.; 23.08.21 r.; 20.09.21 r.; 04.10.21 r.; 15.11.21 r. 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Okolicznościowe spotkanie integracyjne dla I grupy uczestników projektu realizowane w „Specjalistycznym punkcje wsparcia w gminie Bierzwnik”  w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik”

W dniu 9 lipca 2021 r. na terenie hali sportowej w Bierzwniku odbyło się okolicznościowe spotkanie integracyjne I grupy uczestników projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik” realizowane w ramach „Specjalistycznego punktu wsparcia w gminie Bierzwnik”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014 – 2020.

Spotkanie było doskonałą okazją do bliższego poznania oraz skosztowania przepysznej kiełbasy oraz kaszanki z grilla, smalcu wiejskiego ze skwarami i mięsem z pajdą chleba oraz ogórkami małosolnymi.                                                                                                      

Dzieci jak i ich rodzice mogli skorzystać z wielu atrakcyjnych zabaw. Największą popularnością w śród dzieci cieszył się  „Paintball laserowy” . Każdy z uczestników spotkania biorący udział w zabawach sportowych, tanecznych, manualnych otrzymał upominek.

Pierwsze zajęcia w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik

 

14 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku  Kultury w Bierzwniku odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik”.

Zajęcia dla dorosłych i dzieci prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów. Rekrutację do projektu prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku. Na chwilę obecną pomocą objęto 10 rodzin, w tym 27 dzieci terenu gminy Bierzwnik. Uczestnicy projektu mają zapewnione materiały szkoleniowe, ciepły posiłek i słodki poczęstunek. Już w lipcu rozpoczną się zajęcia indywidualne.

Plan zajęć obowiązujący w miesiącu czerwcu:

Grupowe zajęcia terapii uzależnień: 14.06 (poniedziałek) w godz. od 13.00 do 19.00;  28.06.21 r. (poniedziałek) od 13.00 do 19.00

Grupowe zajęcia poradnictwa pedagogicznego: 16.06.2021 r. (środa) w godz. od 13.00 do 19.00; 22.06.2021 r. (wtorek) od 13.00 do 19.00

Grupowe zajęcia poradnictwa prawnego: 21.06 (poniedziałek) w godz. od 13.00 do 19.00;  29.06.21 r. (wtorek) od 13.00 do 19.00

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020.

 Galeria zdjęć

 

Regulamin przyznawania zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników projektu projekt pn. „ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY BIERZWNIK”

Załącznik nr 1 WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU PUBLICZNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU

Załącznik nr 2 WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SAMOCHODEM PRYWATNYM

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI CENY BILETU NA OKREŚLONEJ TRASIE PRZEJAZDU

 

Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik, już w czerwcu rozpoczną się pierwsze zajęcia prowadzone w ramach „Specjalistycznego punktu wsparcia rodziny”.

Gmina Bierzwnik realizuje projekt pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania 20 rodzin zamieszkałych na terenie naszej gminy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i ograniczenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Dzięki realizacji projektu wsparciem objętych zostanie łącznie 59 osób z terenu gminy Bierzwnik.

Wartość projektu to 529 155,00 zł,  w tym dofinansowanie 475 395,00 zł

W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiono meble i wyposażenie sali spotkań, która mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku:

 • stoły,
 • krzesła,
 • regały,
 • szafa RODO,
 • wieszak,
 •  biurka,
 • fotele biurowe,
 •  kosz na odpady,
 • projektor multimedialny,
 • ekran projekcyjny,
 • laptopy,
 • oprogramowanie office,
 • oprogramowanie antywirusowe,
 •  urządzenie wielofunkcyjne,
 • telewizor,
 • tusze do drukarki.

Już w czerwcu rozpoczną się pierwsze zajęcia prowadzone w ramach „Specjalistycznego punktu wsparcia rodziny”. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik w latach 2021 - 2023undefined

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. Gmina Bierzwnik realizuje projekt pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Bierzwnik”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020.

Wartość projektu wynosi 529 155,00 zł  w tym dofinansowanie 475 395,00 zł

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 20 rodzin zamieszkałych na terenie naszej gminy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i ograniczenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Uczestnikami projektu mogą być:

 1. rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 2. rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020,
 3. osoby korzystające ze świadczeń z  pomocy społecznej,
 4. osoby, u których stwierdzono niepełnosprawność członka rodziny,
 5. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Jakie usługi społeczne będą świadczone w zakresie wspierania rodziny:

a. Specjalistyczny punkt wsparcia rodziny, tj.:

 • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne indywidualne (terapeuta ds. uzależnień, psycholog, prawnik, pedagog) ,                                           
 • warsztaty grupowe ze specjalistami (terapeuta ds. uzależnień, psycholog, prawnik, pedagog),

b. Wsparcie asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,                                                         

c. Akademia rodzin:

 • warsztaty rozwijające kompetencje cyfrowe, opiekuńczo – wychowawcze, osobisto – społeczne;
 • warsztaty plenerowe

d. Działania wzmacniające więzi rodzinne:                                                                                   

 • spotkania i wyjazdy integracyjne mające na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji,
 • festyn sportowo - rekreacyjny.

Ponadto w ramach projektu zapewnione zostaną zwroty kosztów dojazdu, zapewnienie dojazdu z miejscowości, gdzie występują problemy komunikacyjne, opieka nad osobami zależnymi oraz poczęstunek na spotkaniach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie proszone są o kontakt:

 • dzwoniąc pod numer telefonu: 532 100 242
 • wysyłając maila na adres: gopsbierzwnik@go2.pl
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierzwniku 

Szczegółowe informacje zawarte są w poniżej zamieszczonych dokumentach.

Dokumentacja rekrutacyjna

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie  

Formularz rekrutacyjny

WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW

OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSPARCIA TOŻSAMEGO

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Plan Pomocy Rodzinie - ścieżka reintegracyjna

LISTA UCZESTNIKÓW

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW

PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki o rezygnacji z udziału w projekcie

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

 • :
 • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda