}
herbGmina
Bierzwnik

Komunikaty i ogłoszenia

Polecane strony

Lider Pojezierza

System infomracji przestrzennej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich

Gminny Ośrodek Kultury

Lubuskie Mazury

 

Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 maja 2023 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Bierzwnik w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Bierzwnik na lata 2021-2030

Formularz uwag

Zarządzenie nr 7/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 14.01.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju gminy Bierzwnik na lata 2021-2030

Projekt Strategii na lata 2021-2030

Klauzula RODO

 

Ogłoszenie o konsultacjach projektu

"Planu odnowy miejscowości Bierzwnik na lata 2021-2026"

Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29.01.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z m mieszkańcami gminy Bierzwnik dotyczących projektu "Planu odnowy miejscowości Bierzwnik na lata 2021-2026"

Ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji w formie zebrania mieszkańców sołectwa Bierzwnik dotyczącego projektu "Planu odnowy miejscowości Bierzwnik na lata 2021-2026"

Formularz zgłoszeniowy uprawnionego do udziału w zebraniu mieszkańców sołectwa Bierzwnik

Plan odnowy miejscowości Bierzwnik

Raport z konsultacji z mieszkańcami miejscowości Bierzwnik projektu "Planu odnowy miejscowości Bierzwnik na lata 2021-2026"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o konsultacjach projektu

"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bierzwnik na 2021 rok

Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29.01.2021 r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2021 rok"

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2021 rok

Formularz konsultacji

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na rok 2021"

-----------------------------------

Konsultacje koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door

W dniu 07 sierpnia br. w Bierzwniku odbyło się spotkanie poświęcone konsultacjom koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door, opracowywanej na potrzeby konkursu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez PFRON. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt ma na celu ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności (w tym osób z niepełnosprawnościami). Do udziału w spotkaniu konsultacyjnym zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda