}
herbGmina
Bierzwnik

                                                                                                          

Zadanie pn.

PRZEBUDOWA DROGI NR 690006Z BREŃ – KLASZTORNE – etap I

 

Otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita planowana wartość zadania: 2 836 439,24 zł

Przyznana kwota dofinansowania ze środków FDS : 1 914 621,16 zł

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi gminnej oraz skrzyżowań wraz ze zjazdami do posesji, wykonanie peronu autobusowego z wiatą, wszystko na odcinku do km 1+ 119,00.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę i ujednolicenie nawierzchni, nadanie normatywnej szerokości jezdni. Znacznie poprawi się dostępność komunikacyjna dla mieszkańców miejscowości Breń.

Dzięki realizacji inwestycji wzrośnie komfort oraz skróci się czas podróżowania mieszkańców do ośrodków kultury, instytucji publicznych, ośrodków zdrowia, posterunku policji czy stacji kolejowej w Bierzwniku. Realizacja inwestycji prowadzi do zwiększenia spójności terytorialnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego.  

 

04.09.2020

Podpisanie umowy z wykonawcą na przebudowę drogi gminnej Breń- Klasztorne

W dniu dzisiejszym tj. 04.09.2020 r. Wójt Gminy Bierzwnik Pani Aneta Kołuda podpisała umowę z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą -  spółką DROMOS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krzyżu Wlkp. reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Jaworskiego na wykonanie robót budowlanych
w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń- Klasztorne- ETAP I”

Koszt inwestycji zgodnie z umową to 1 681 717,41 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej oraz skrzyżowań wraz ze zjazdami do posesji, wykonanie peronu autobusowego
z wiatą, wszystko na odcinku ok. 1,2 km.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnić będzie firma VIA Projekt Łukasz Szawaryński, z której właścicielem również została podpisana umowa w dniu dzisiejszym.

Gmina Bierzwnik na realizację otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% wartości inwestycji. 

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda