}
herbGmina
Bierzwnik

Szlaki turystyczne na terenie Gminy Bierzwnik.

Szlakiem turystycznym istniejącym na terenie Gminy Bierzwnik jest:

 Szlak niebieski – rozpoczyna się w miejscowości Grzywna i biegnie lasem (przez miejscowości: Grzywna – Starzyce - Ostromecko – Kolsk), a kończy się w Kolsku za cmentarzem na wysokości lasu w miejscu gdzie kończy się granica Gminy Bierzwnik. Jego długość to 12,2 km.

 

Ścieżki edukacyjne i rekreacyjne na terenie Gminy Bierzwnik.

Na terenie Gminy Bierzwnik znajdują się następujące ścieżki edukacyjne i rekreacyjne:

1. Leśna ścieżka edukacji ekologicznej

Przebiega od Ostromęcka wzdłuż północnego brzegu jeziora Bierzwnik do leśniczówki Wielkie – Buki, jest oznakowana - znajdują się na niej tablice informacyjne dotyczące fauny i flory lasu oraz 10 miejsc odpoczynku.       

2. Ścieżka rekreacyjna wokół jeziora Wygon – jest oznakowana. Wykonana została przez Klub Poznawaczy prowadzony przez Panią Martę Ryś-Tracz. Trasa przejezdna jest rowerem.

3. Ścieżka edukacyjna historyczno – przyrodnicza  - biegnie wokół wzgórza klasztornego w Bierzwniku.

4. Ścieżki Nordic Walking:

            a). Trasa cysterek – o długości 7 km,

            b). Trasa klasztorna – o długości 5,3 km.

Trasy oznakowane tablicami kierunkowymi. W miejscach rozpoczynających trasy („Trasa cysterek” – Agroturystyka Wolarek – Wygon, „Trasa klasztorna” – Agroturystyka Harasimowicz – Bierzwnik) oraz przy Urzędzie Gminy Bierzwnik znajdują się tablice informacyjne dotyczące tych tras.

Działanie zrealizowane i sfinansowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w ramach realizacji projektu pod nazwą „Włóczykije Pojezierza”, którego uczestnikami były gminy członkowskie wyżej wymienionego Stowarzyszenia.

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda