}
herbGmina
Bierzwnik

Komunikaty i ogłoszenia

Polecane strony

Lider Pojezierza

System infomracji przestrzennej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich

Gminny Ośrodek Kultury

Lubuskie Mazury

Szlaki turystyczne na terenie Gminy Bierzwnik

 

Szlakiem turystycznym istniejącym na terenie Gminy Bierzwnik jest:

Szlak niebieski – rozpoczyna się w miejscowości Grzywna i biegnie lasem (przez miejscowości: Grzywna – Starzyce - Ostromęcko – Kolsk), a kończy się w Kolsku
za cmentarzem na wysokości lasu w miejscu gdzie kończy się granica Gminy Bierzwnik. Dokonano przeglądu szlaku – jest przejezdny i oznakowany.

 

Ścieżki edukacyjne i rekreacyjne na terenie Gminy Bierzwnik:

 

Na terenie Gminy Bierzwnik znajdują się następujące ścieżki edukacyjne i rekreacyjne:

1. Leśna ścieżka edukacji ekologicznej

Przebiega od Ostromęcka wzdłuż północnego brzegu jeziora Bierzwnik do leśniczówki Wielkie – Buki. Jest oznakowana, znajdują się na niej tablice informacyjne (około 10) dotyczące fauny i flory lasu oraz 10 miejsc odpoczynku. Ścieżka była robiona przez Nadleśnictwo w Bierzwniku, wymaga naprawy i odnowienia wszystkich tablic. Nadleśnictwo nie planuje odnawiania ścieżki ze względu na bardzo duży koszt.

 

2. Ścieżka rekreacyjna wokół jeziora Wygon – jest oznakowana. Wykonana została przez Klub Poznawaczy prowadzony przez Panią Martę Ryś-Tracz. Trasa przejezdna jest rowerem.

Powyższe ścieżki podlegają pod Nadleśnictwo Bierzwnik, drożność tras i dróg leśnych sprawdzana i udrożniana jest na bieżąco przez Nadleśnictwo.

3. Ścieżka edukacyjna historyczno – przyrodnicza na terenie wzgórza klasztornego
w Bierzwniku
– Ścieżka należy do Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku/Marienwalde/.

 

4. Ścieżki Nordic Walking:

a). Trasa cysterek – o długości 7 km,

b). Trasa klasztorna – o długości 5,3 km.

 

Trasy oznakowane tablicami kierunkowymi. W miejscach rozpoczynających trasy („Trasa cysterek” – Agroturystyka Wolarek – Wygon, „Trasa klasztorna” – Agroturystyka Harasimowicz – Bierzwnik) oraz przy Urzędzie Gminy Bierzwnik znajdują się tablice informacyjne dotyczące tych tras.

Działanie zrealizowane i sfinansowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w ramach realizacji projektu pod nazwą „Włóczykije Pojezierza”, którego uczestnikami były gminy członkowskie wyżej wymienionego Stowarzyszenia.

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda