Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu USUWANIE AZBESTU

Wójt Gminy Bierzwnik informuje, że realizacja zadania pn. ,,Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierzwnik w 2023 roku” dotowana na podstawie umowy dotacji nr 2023D1073K z dnia 31 marca 2023 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie została zakończona. Pomoc finansowa na ww. zadanie pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Lider Pojezierza
System Informacji Przestrzennej
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
Gminny Ośrodek Kultury
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku