}
herbGmina
Bierzwnik

Urząd Gminy w Bierzwniku informuje, że komitety wyborcze mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w budynku urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym (nr telefonu 784333854, Urzędnik Wyborczy- 537138158).

Zgłoszenie może również być przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020r. w godzinach pracy urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@bierzwnik.pl  Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy w Bierzwniku, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Pytania o sposobie przyjmowania zgłoszeń można wysyłać na adres poczty elektronicznej: urzad@bierzwnik.pl

Formularz zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda