}
herbGmina
Bierzwnik

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, zarządzający Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, ogłosił wyniki naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działań 2.14 Poprawa jakości powietrza, oraz 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych, realizowanego w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Wnioski złożone przez Gminę Bierzwnik otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, uzyskując w każdym z działań 56 punktów. Ostatecznie, z uwagi na niewystarczającą ilość środków, trafiły na listę rezerwową.

Lista projektów ocenionych w ramach działania 2.14 Poprawa jakości powietrza, obejmuje 73 projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 34 018 105,50 zł. Do dofinansowania wybranych zostało 31 projektów na łączną kwotę 15 197 054,00 zł. Natomiast lista projektów ocenionych w ramach działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych, obejmuje 63 projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 81 486 533,50 zł. Do dofinansowania wybranych zostało 14 projektów na łączną kwotę 18 324 040,00 zł.

Lista projektów ocenionych - 2.14 poprawa jakości powietrza

Lista projektów ocenionych - 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda