}
herbGmina
Bierzwnik

Informujemy, że w sierpniu br. Gmina Bierzwnik przystąpiła do konkursów w ramach RPOWZ 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, organizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. 

Działanie:

2.14 "Poprawa jakości powietrza" - dofinansowanie projektów które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Poprawa jakości powietrza na terenach o zidentyfikowanych problemach związanych z zanieczyszczeniami powietrza.

2.15 "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych" - dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych oraz wpływa na osiągnięcie wskaźników:

  • Spadek emisji pyłów [Mg/rok],
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2].

Otrzymanie przez Gminę Bierzwnik dofinansowania, stworzy szansę na wsparcie mieszkańców, bowiem odbiorcami końcowymi projektów, są osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości.

W ramach działania 2.14 - dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji „niskiej emisji”, obejmujące wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych opartych o spalanie węgla - na nowoczesne, niskoemisyjne źródła ciepła.

W ramach działania 2.15 - dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania 2 350 830,00 zł.

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda