}
herbGmina
Bierzwnik

W dniu 12 lipca 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu przy ul. Szkolnej w Bierzwniku. Gośćmi uroczystości byli: przedstawiciele Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie - Pan Julian Bumbul oraz Pan Zbigniew Niemiec, jak również Pan Ryszard Litwińczuk – Zastępca przewodniczącego Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Szczecinie. Tego dnia gościliśmy także Panią Violettę Zbytek – przedstawiciela Zarządu Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, Wicestarostę Choszczeńskiego – Pana Pawła Szubera, Wiceprezesa Stowarzyszenia Lider Pojezierza – Pana Ireneusza Kostkę oraz władze i przedstawicieli Młodzieżowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORZEŁ” Bierzwnik, w tym honorowego prezesa Klubu – Pana Jerzego Bakiewicza.

Wójt Gminy Bierzwnik – Pani Aneta Kołuda przywitała zebranych i podziękowała wszystkim, dzięki którym powstał obiekt tak ważny dla lokalnej społeczności. Aktualny prezes klubu „ORZEŁ” Bierzwnik – Pan Mirosław Janczarski, w swoim wystąpieniu wyraził podziękowanie dla władz gminy oraz jej pracowników, którzy przygotowywali projekt, realizowali go oraz koordynowali prace nad inwestycją. Następnie głos zabierali kolejni goście, którzy gratulowali powstania boiska i życzyli aby gry i turnieje prowadzone na nim przynosiły dużo sukcesów i radości. Pan Jerzy Bakiewicz przywołał historię klubu sportowego „ORZEŁ” Bierzwnik, wskazując ważną rolę ówczesnych i aktualnych członków oraz działałaczy przyczyniających się do rozwoju i sukcesów klubu.W kolejnym punkcie programu dokonano uroczystego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia kompleksu przez Ks. Proboszcza prałata Zygmunta Kraszewskiego.

Po uroczystym otwarciu odbył się na boisku turniej mini piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Bierzwnik w ramach obchodów „3 Dni na Cysterskim Szlaku”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

 

Projekt pn. „Budowa Kompleksu integracyjno – rekreacyjnego w Bierzwniku” mająca na celu podniesienie atrakcyjności infrastruktury wypoczynkowej i rekreacyjnej gminy Bierzwnik otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda