}
herbGmina
Bierzwnik

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bierzwnik!

Na podstawie art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2019r., poz.506) Wójt Gminy w Bierzwniku przekazał w ustawowym terminie Radzie Gminy w Bierzwniku „Raport o stanie Gminy Bierzwnik za 2018 r.”

  1. Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Bierzwnik dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Bierzwnik raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem
  2. Zarządzenie Nr 63/2019
  3. Raport o stanie gminy
  4. IP.I.6.2019
  5. Zgłoszenie do debaty

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda