}
herbGmina
Bierzwnik

Zachodniopomorski Program Antysmogowy – piątkowe spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego

10 maja 2019 r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury mieszkańcy Gminy Bierzwnik spotkali się z Jarosławem Rzepą - Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie poświęcone było omówieniu możliwości pozyskania dofinansowania z Programu Społecznik, oraz dotacji na termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła z Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, realizowanego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 poprzez działanie 2.14 - „Poprawa jakości powietrza” oraz działanie 2.15 - „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych”

 

Największe zainteresowanie uczestników wzbudził Program Antysmogowy, w którym będą mogły wziąć udział osoby fizyczne, które wcześniej nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze. Co ważne, wsparcie nie będzie uzależnione od dochodów rodziny.

 

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania, osoby fizyczne będą mogły otrzymać wsparcie ryczałtowe:

  • w ramach działania 2.14 – „Poprawa jakości powietrza” w wysokości do 7 500 zł na likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla i podłączenie do sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy),
  • w ramach działania 2.15 – „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych”
  • w wysokości do 25 000 zł na częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej albo zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej,
  • w wysokości do 50 000 zł na pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

 

Uczestnicy spotkania dopytywali o możliwość gazyfikacji Gminy Bierzwnik, co otworzyłoby mieszkańcom drogę do zmiany sposobu ogrzewania domów. Sekretarz Gminy Bierzwnik Leszek Waloch, poinformował zgromadzonych, że Gmina Bierzwnik podjęła działania zmierzające do długo wyczekiwanej gazyfikacji gminy.

 

- Na obecnym etapie Polska Spółka Gazownictwa przeprowadza wstępną analizę warunków ekonomicznych budowy gazociągu doprowadzającego gaz do Gminy Bierzwnik. Jeżeli wynik ekonomiczny wykaże niecelowość budowy gazociągu, PSG rozważy podjęcie działań mających na celu wypracowanie alternatywnego zasilenia Gminy w paliwo gazowe – zakomunikował.

 

Już wkrótce Gmina Bierzwnik opracuje ankiety, w których mieszkańcy będą mogli zadeklarować swój udział w Zachodniopomorskim Programie Antysmogowym. Ankiety dostępne będą w sekretariacie Urzędu Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, oraz na stronie internetowej: www.bierzwnik.pl

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda